Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie obróbki ubytkowej
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-505-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wantuch Edward (ewantuch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. BM1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. BM1A_U09 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. BM1A_W09, BM1A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. BM1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. BM1A_W12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. + + + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W1: Stan rozwoju technologii ubytkowej, energochłonność procesów, klasyfikacja obróbki ubytkowej, obrabiarki skrawające klasyczner oraz o sterowaniu CNC, narzędza i oprzyrządowanie.
W2: Kinematyka obróbki ubytkowej, parametry ruchu, proces skrawania, parametry warstwy skrawanej,stereometria ostrza,zużycie ostrza.
W3:Materiały narzędziowe, zakrey zastosowań, powłoki przeciwzużyciowe oraz technologie powłok.
W4:Zasady doboru materiału ostrza do materiału obrabianego,
warstwa skrawana, siły i moc skrawania,okres trwalości ostrza.
W5: Obróbka toczeniem, odmiany toczenia, narzędzia i dobór warunków obróbki, dokladność obróbki.
W6: Obróbka otworów, rodzaje wierteł, parametry warstwy skrawanej, dobór warunków obróbki otworów, dokladność obróbki.
W7:Obróbka frezowaniem, odmiany frezowania,narzędzia, obróbka HPC, HSC, obróbka kół zębatych.
W8.Obróbka ścierna oraz obróbka niekonwencjonalna, warstwa wierzchnia przedmiotu obrabianego.

Auditorium classes:

1.Geometria ostrza narzędzi skrawających
2.Opór i siły skrawania
3.Dobór parametrów skrawania
4.Kinematyka obróbki kół zębatych.

Laboratory classes:

Ćw.nr 1: Toczenie, dłutowanie.
Ćw.nr 2: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie
i frezowanie.
Ćw.nr 3: Badanie dokładności geometrycznej
i kinematycznej obrabiarek.
Ćw.nr 4: Obróbka ścierna.
Ćw.nr 5. Obrabiarki CNC
Ćw.nr 6: Obróbka erozyjna i cięcie strumieniem wody.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 56 h
Preparation for classes 32 h
Participation in lectures 16 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z ćwiczeń laboratoryjnych,ćwiczeń audytoryjnych oraz kartkówki i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. J.Kaczmarek: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT r.1981.
2. W.Grzesik: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT r.1998.
3. M.Wysiecki: Nowoczesne materiały narzędziowe, WNT r. 1997.
4. K.Oczoś: Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii.
5. W.Olszak: Obróbka skrawaniem. WNT. r.2008
Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, r. 1988.
6. Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.
7. L.Przybylski: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami.
PK, Kraków, 1999.
8. K.Jemielniak: Obróbka skrawaniem. PWN, Warszawa, 1998.
9. Katalogi f-my Sandvik

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None