Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia technologiczne
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-603-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych BM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej BM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U004 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach BM1A_U01 Execution of laboratory classes,
Test results
M_U005 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny BM1A_U02 Execution of laboratory classes,
Test results
M_U006 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski BM1A_U11 Execution of laboratory classes,
Test results
M_U007 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach BM1A_U26 Execution of laboratory classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny BM1A_W02 Execution of laboratory classes,
Test results
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych BM1A_W12 Execution of laboratory classes,
Test results
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych BM1A_W13 Execution of laboratory classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U004 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
M_U005 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny + - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

W01 Wprowadzenie do wykładów, rodzaje maszyn i urządzeń, charakterystyka maszyn technologicznych ich przykłady i funkcje
W02 Charakterystyka układów napędowych maszyn technologicznych, transmisja energii
W03 Prasy stemplowe, ślimakowe oraz z płaską matrycą, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W04 Prasy walcowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W05 Granulatory talerzowe oraz bębnowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W6 Przykłady linii technologicznych do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych
W07 Maszyny do wstępnego średniego oraz drobnego kruszenia materiałów ziarnistych, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W08 Kształtowanie cech konstrukcyjnych elementów maszyn technologicznych narażonych na intensywne zużywanie

Laboratory classes:
Treść laboratoriów

L01 Analiza konstrukcji oraz badania obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej prasy walcowej
L02 Analiza konstrukcji granulatora talerzowego oraz weryfikacja eksperymentalna doboru prędkości obrotowej talerza
L03 Analiza konstrukcji kruszarki szczękowej oraz badania wpływu jej parametrów geometrycznych na efekt kruszenia
L04 Wyznaczanie sprawności energetycznej maszyny mielącej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in laboratory classes 8 h
Realization of independently performed tasks 37 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.4 ocena testu (wiadomości z wykładów) + 0.6 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Drzymała Z. i inni: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992.
3. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo ITE, Radom 2002.
4. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji i konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie, 1997, nr 58.
5. Pietsch W.: Size Enlargement by Agglomeration. John Wiley and Sons Inc., New York 1991.
6. Tlusty J.: Manufacturing processes and equipment. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
7. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None