Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia transportowe
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-604-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
dr inż. Olszyna Grzegorz (olszyna@agh.edu.pl)
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Furmanik Kazimierz (fukaz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
dr inż. Rokita Tomasz (rokitom@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy BM1A_K03, BM1A_K04 Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Project,
Report
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych BM1A_K02 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych BM1A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu BM1A_U07, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U01 Test,
Report,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. BM1A_U07, BM1A_U14, BM1A_U11 Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych BM1A_U07, BM1A_U20, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U01 Project,
Execution of a project
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. BM1A_U18 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W15, BM1A_W12, BM1A_W05, BM1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego BM1A_W10, BM1A_W13, BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W12 Project,
Execution of a project,
Activity during classes,
Test
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu badań prowadzonych w maszynach i urządzeniach transportu bliskiego Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego + - + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu badań prowadzonych w maszynach i urządzeniach transportu bliskiego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zajęcia obejmują trzy grupy maszyn transportowych: przenośniki taśmowe, maszyny transportu bliskiego, urządzenia transportu linowego

Charakterystyka maszyn i urządzeń transportu ciągłego
Przenośniki zgrzebłowe
Przenośniki taśmowe
Charakterystyka i klasyfikacja maszyn i urządzeń transportowych
Transport intermodalny, kombinowany oraz bimodalny
Dobór urządzeń transportowych. Normalizacja i unifikacja w maszynach i urządzeniach transportowych
Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy
Budowa i produkcja lin stalowych
Konstrukcje i właściwości lin stalowych
Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy

Laboratory classes:

Pomiary parametrów pracy przenośnika wibracyjnego
Badanie własności materiałów sypkich
Pomiar wybranych parametrów eksploatacyjnych konstrukcji nośnych suwnic
Identyfikacja konstrukcji wybranych lin stalowych
Określenie podstawowych cech geometrycznych wybranych konstrukcji lin stalowych
Badanie właściwości mechanicznych drutów z lin stalowych

Project classes:

Projekt z przenośników zgrzebłowych
Projekt z przenośników taśmowych
Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy
Budowa kolei linowych i wyciągów narciarskich
Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 38 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Z każdej z 3 części przedmiotu student uzyskuje ocenę cząstkową za projekt i laboratorium
2. Ocena końcowa jest oceną średnią ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

W przypadku dobrej frekwencji na wykładach (ponad 80%)oraz uzyskania ocen z projektu i
laboratorium co najmniej 4.0 prowadzący przedmiot może zaproponować podniesienie wartości
oceny końcowej

Recommended literature and teaching resources:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1990
2. Chodacki J., Szpytko J.: Laboratorium urządzeń dźwigowych. Skrypt uczelniany AGH nr 1397, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1994
3. Chodacki.J., Michlowicz E., Szpytko J.: Mechanizmy dźwignic. Przykłady obliczeń. Materiały do projektowania. Skrypty uczelniane AGH nr 1124, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1988
4. Furmanik K: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 1, Przenośniki taśmowe, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
5. Hankus J.: Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 1990
6. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2004
7. Szpytko J.:Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Maszyny i urządzenia do transportu bliskiego, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
8. Szpytko J.: Zintegrowany system nadzorowania wybranych parametrów eksploatacyjnych wielkogabarytowych szynowych urządzeń transportowych na przykładzie zautomatyzowanej suwnicy pomostowej, Rozprawy i Monografie nr 46, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996
9. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003
10. Tytko A.: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Transport Linowy, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
11. Tytko A:. Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i Monografie nr 65, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None