Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wibroakustyka
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-608-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Stryczniewicz Lesław (stryczni@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami BM1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi obsługiwać miernik dźwięku i wykonywać podstawowe pomiary akustyczne BM1A_U04, BM1A_U02 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry źródeł dźwięku BM1A_U04, BM1A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zależności falowe, własności dźwięków i problemy związane z generacją dźwięków BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obsługiwać miernik dźwięku i wykonywać podstawowe pomiary akustyczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry źródeł dźwięku - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zależności falowe, własności dźwięków i problemy związane z generacją dźwięków + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp. Podział wibroakustyki , podstawowe zależności falowe, własności dźwięków (2).
2. Generacja dźwięków, rodzaje fal akustycznych (2),
3. Akustyka przegród budowlanych (2).
4. Aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami (2).

Laboratory classes:

1. Budowa mierników dźwięku i wibracji (2).
2. Pomiar poziomu dźwięku na stanowisku pracy (2)
3. Pomiar parametrów akustycznych w ruchu drogowym (2)
4. Pomiar mocy akustycznej (2)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 10 h
Preparation for classes 12 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in lectures 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wszystkich laboratoriów.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z laboratoriów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None