Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki szybkiego prototypowania
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-701-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie technologii szybkiego prototypowania Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wygenerować odpowiednie pliki danych dla technologii RP. Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi skalibrować maszynę FDM, uruchomić proces wydruku i przeprowadzić prace konserwacyjne. Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi przygotować maszynę do procesu drukowania, nadzorować proces produkcji i przeprowadzić prace wykończeniowe dla technologii SLS.
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji technologii RP i ich charakterystyce oraz możliwościach, potrzebne do wybory odpowiednich metod do wytworzenia zadanego przedmiotu. Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych materiałów w techologii Rapid Prototyping. Activity during classes,
Test
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formatu plików stosowanych w systemach szybkiego ptototypowania. Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie technologii szybkiego prototypowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wygenerować odpowiednie pliki danych dla technologii RP. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skalibrować maszynę FDM, uruchomić proces wydruku i przeprowadzić prace konserwacyjne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować maszynę do procesu drukowania, nadzorować proces produkcji i przeprowadzić prace wykończeniowe dla technologii SLS. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji technologii RP i ich charakterystyce oraz możliwościach, potrzebne do wybory odpowiednich metod do wytworzenia zadanego przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych materiałów w techologii Rapid Prototyping. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formatu plików stosowanych w systemach szybkiego ptototypowania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy szybkiego prototypowania.Wady i zalety technologii RP. Klasyfikacja systemów RP i ich różnice pomiędzy klasycznymi metodami wytwarzania. Ogólny łańcuch procesów wytwarzania z wykorzystaniem technologii RP. Technologie SLA, SLA, FDM, 3DP, MJP, LOM, DLMS. Przygotowywanie danych dla wydruku 3D. Wpływ pozycjonowania i orientacji wyrobu na jakość i dokładność geometryczną wytwarzanego przedmiotu. Główne obszar zastosowania szybkiego prototypowania. Zasady projektowania dla RP. Oprogramowanie wspomagające technologie RP.

Laboratory classes:

Indywidualne i grupowe wykonanie modelu 3D, jego konwersja na format STL. Sprawdzenie modelu, poprawa błędów. Operacje na plikach STL. Zapoznanie się z budową drukarki FDM. Przygotowanie drukarki 3D metodą FDM do pracy i wykonanie zaprojektowanego prototypu. Prace wykończeniowe na wytworzonym przedmiocie. Zapoznanie się z budową maszyny SLS. Przygotowanie, wydruk i prace porządkowedla drukarki SLS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 16 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się komputerem.
Znajomość podstaw modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D.
Wiedza inżynierska z zakresu PKM i rysunku technicznego.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None