Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria maszyn i urządzeń
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-708-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn BM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. BM1A_U22, BM1A_U01, BM1A_U23 Project
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. BM1A_U03, BM1A_U23, BM1A_U26, BM1A_U15 Test,
Project
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. BM1A_U22, BM1A_U26 Test,
Project
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. BM1A_U11, BM1A_U23, BM1A_U10 Project
Knowledge
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W06 Test,
Execution of a project
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. BM1A_W04, BM1A_W06, BM1A_W02, BM1A_W16 Test
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. BM1A_W04, BM1A_W06, BM1A_W16 Test
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W11 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

1.Cechy i elementy układów elektromechanicznych (UEM). 2.Charakterystyki mechaniczne elementów układu: silniki, sprzęgła, przekładnie, hamulce, elementy robocze.
3.Momenty oporu: czynny, bierny. Silniki elektryczne
w układach napędowych.
4.Dynamika układów napędowych, momenty dynamiczne.
5.Stany ustalone i nieustalone. Stabilność napędu.
6.Modelowanie układów elektromechanicznych. Modele jedno-
i wielomasowe. Równania ruchu układu zastępczego.
7.Struktury układów urządzeń: szeregowe, równoległe, mieszane, konwergencyjne i dywergencyjne.
8.Obliczanie wydajności i możliwości jej zwiększania.

9.Optymalizacja kosztów układu z uwzględnieniem
niezawodności.
10.Układy z elementem pojemnościowym. Analiza stanów układu.

11.Dynamika przepływów materiałów. Układy otwarte
i zamknięte.
12.Obiegi kołowe, struktura, parametry: idealny segregator,
niepełne oczyszczanie i oddzielanie. Wskaźniki jakości
działania układów.

Project classes:
Tematy projektów

P1. Dobór elementów układu napędowego
(mechanizm jazdy, mechanizm podnoszenia, przenośnik
taśmowy, przenośnik śrubowy, przenośnik pneumatyczny).
P2. Analiza dynamiczna mechanizmu podnoszenia
P3. Analiza dynamiczna mechanizmu jazdy wciągarki
P4. Analiza przepływu materiałów w szeregowych systemach
transportowych z elementem pojemnościowym
P5. Analiza dynamiczna złożonego układu napędowego wywrotnicy
wagonowej (zmienny moment bezwładności i moment obciążenia)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 16 h
Completion of a project 25 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 60% średnia ocena z projektów + 40%ocena z kolokwium z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn roboczych. WNT 1996, Warszawa.
2.Branowski B.: Podstawy konstrukcji napędu maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007, Poznań.
3.Chodacki J., Michlowicz E., Stupnicki S.: Komputerowo wspomagane projektowanie wciągarki suwnicy. Wydawnictwa AGH 1998, skrypt nr 1553, Kraków.
4.Leyko J.: Mechanika ogólna. T.2. Dynamika. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa.
5.Nowak A.:Drgania i stabilność układów dynamicznych. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008, Gliwice.
6.Wejc W., Koczura A., Martynienko A.: Obliczenia dynamiki napędów maszyn. WNT 1975, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None