Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie maszyn
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-710-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
mgr inż. Szczęch Marcin (szczech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania BM1A_K01, BM1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły BM1A_U01, BM1A_U25, BM1A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie BM1A_U01, BM1A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo- konstrukcyjnego zespołów mechanicznych BM1A_W13, BM1A_W09 Activity during classes,
Examination,
Scientific paper,
Execution of a project
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających BM1A_W04, BM1A_W09 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo- konstrukcyjnego zespołów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Projektowanie maszyn

Elementy metodycznego procesu projektowo-konstrukcyjnego-1godz.
Podstawy modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne 1 godz.
Zasady konstrukcji – 0,5 godz
Projektowanie zespołów napędowych – 0,5 godz.
Katalogowy dobór elementów zespołów napędowych – 0,5 godz.
Zagadnienia smarowania w konstrukcji maszyn – 1 godz.
Środki smarne – 0,5 godz.
Doprowadzenie środków smarnych do węzłów tarcia – 0,5 godz.
Uszczelnianie węzłów tarcia – 1 godz.
Projektowanie form przemysłowych – 0,5 godz.
Konstruowanie obiektów mechatronicznych – 0,5 godz.
Podsumowanie i uzupełnienie wykładów – 0,5 godz.

Project classes:
Projektowanie maszyn

Projekt A – przekładni pasowej działającej w zespole mechanicznym z wyznaczeniem wariantu optymalnego.
Wykonanie dokumentacji rysunkowej elementów przekładni pasowej.
Zespołowe opracowanie domowej pracy kontrolnej.
Analiza trwałości węzłów łożyskowych z uwzględnieniem warunków smarowania.
Projekt B – zespołu napędowego z wykorzystaniem firmowych materiałów ofertowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 20 h
Participation in lectures 8 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Completion of a project 19 h
Preparation for classes 12 h
Examination or Final test 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6). Aktywność podczas wykładów może być przyczyną modyfikacji oceny o 0,5 stopnia

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość materiału dydaktycznego objętego przedmiotem “Podstawy konstrukcji maszyn”

Recommended literature and teaching resources:

Kuliński S., Maziarz M.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2005
Lawrowski Z.: Technika smarowania WN PWN Warszawa 1996
Machowski B., Ochoński W., Czachórska E. : Uszczelnienia PWN 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None