Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Człowiek w środowiski technicznym
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-803-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. BM1A_K02, BM1A_K04 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego BM1A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U10 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Essays written during classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym BM1A_W15, BM1A_W17 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Uwarunkowania historyczne, jak to było dawniej (Historical context from the beginning up to 20th century) – 2 h
Podejście współczesne, system człowiek – środowisko techniczne (Contemporary approach, notions and basic properties of the man – technical environment “TE” system) – 2 h
Wpływ techniki na zachowania społeczne i indywidualne (How TE affects individual and social behaviour) – 2 h
Adaptacja, czy także współtworzenie kultury? (Acculturation – could engineers be culture makers too?) – 2 h
Pozycja inżyniera we współczesnym społeczeństwie – możliwości i wyzwania (Status of an engineer in contemporary society – opportunities and challenges) – 2 h
Czy rozwój technologii wyklucza społeczeństwo dobrobytu? (Hi-tech and welfare state. Is it already possible?) – 2 h
Podmiotowość człowieka w środowisku technicznym (Subjectivity of man in TE) – 2 h
Kulturotwórcza czy nie? Relacje techniki i kultury (Culture in the age of technology. Mismatch or synergy?) – 2 h
Relacje międzyludzkie, a rzeczywistości wirtualne – substytut czy rozszerzenie? (Interpersonal relations in the face of virtual realities – substitute or extension?) – 2 h
Kreatywność, jak ją stymulować? (Creativity, how could it be stimulated?) – 2 h
Hipermedia, nieograniczona komunikacja w przestrzeni wirtualnej (Hypermedia, illimitable communication in virtual space) – 2 h
Problemy psychologiczne wywołane rozwojem techniki (Psychological problems triggered by technical expansion) – 2 h
Zasady zrównoważonego rozwoju (Principles of sustainable development) – 2 h
Problemy zdrowotne, technicyzacja medycyny (Health protection and technical aided medicine) – 2 h
Nieco futurologii (A bit of futurology) – 2 h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 16 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz projektu z wagą 20:80.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych aspektów technicznych i inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii: Warszawa PWN, 2002.
2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą: Warszawa 2004.
3. Tadeusiewicz R.: Społeczność internetu: Warszawa Exit 2002.
4. Kaku M.: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku: Warszawa Prószyński i S-ka, 2000.
5. DeMarco, T., Lister T.: Czynnik ludzki: skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły: Warszawa WNT, 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None