Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-109-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GBG-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GBG-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
GBG-1-106-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Geodezja/Pomiary geodezyjne w budownictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-110-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
GBG-1-111-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Geologia/Mineralogia i petrografia

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBG-1-105-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Technologie informacyjne/Podstawy informatyki

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-107-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-108-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-207-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 90 2
-
GBG-1-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBG-1-209-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-204-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-205-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
GBG-1-202-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GBG-1-307-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GBG-1-308-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-1-309-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-303-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
GBG-1-304-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy - semestr 1/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-406-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-403-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Budownictwo komunikacyjne/Podstawy budownictwa drogowego i mostowego

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

6
 
GBG-1-407-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GBG-1-408-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 150 5
+

Budownictwo uprzemysłowione/Technologia produkcji prefabrykacji

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-409-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-410-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Język obcy - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

 
GBG-1-402-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-414-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-415-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-416-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-417-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Maszyny budowlane i górnicze/Mechanizacja w budownictwie i górnictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-411-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-412-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mechanika budowli/Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-506-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-511-s 45 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Ekonomika budownictwa/Rachunkowość zarządca w budownictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-512-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-513-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Geomechanika/Mechanika górotworu

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-514-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-1-515-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

 
GBG-1-501-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-516-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-517-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-518-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-519-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Konstrukcje betonowe/Monolityczne konstrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-509-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-510-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Konstrukcje metalowe/Stalowe konstrukcje budolwane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-507-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-508-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Mechanika budowli/Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-504-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-505-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Ochrona środowiska/Wpływ budownictwa na środowisko

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-604-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-
GBG-1-609-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-610-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-602-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBG-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-616-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Budownictwo ziemne/Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji zemnych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 z przedmiotów

2
 
GBG-1-612-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-613-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Język obcy - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GBG-1-601-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-617-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-618-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-619-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-620-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Konstrukcje betonowe/Monolityczne konstrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-607-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-608-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Konstrukcje metalowe/Stalowe konstyrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-605-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-606-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-702-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 2
-
GBG-1-703-s 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 15
-

Budownictwo podziemne/Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji podziemnych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 z przedmiotów

2
 
GBG-1-701-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-717-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obcojęzyczny z bazy ogólnej wydziałowej

The rules for selecting groups/modules: wybór jednego z przedmiotów

3
 
GBG-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-707-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-708-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-711-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty fakultatywne

The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch przedmiotów z czterech

8
 
GBG-1-704-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-714-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-715-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-716-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-