Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-412-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z mechanizacją oraz maszynami budowlanymi i górniczymi BG1A_K05, BG1A_K06, BG1A_K10, BG1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Znajomość ogólna maszyn budowlanych i górniczych, miejsc ich zastosowania oraz procesów w których biorą udział BG1A_W19, BG1A_W23, BG1A_W18, BG1A_W07, BG1A_W24, BG1A_W02 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych BG1A_W23, BG1A_W18, BG1A_W01, BG1A_W24, BG1A_W10 Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym BG1A_W18, BG1A_W25 Presentation,
Execution of laboratory classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z mechanizacją oraz maszynami budowlanymi i górniczymi - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Znajomość ogólna maszyn budowlanych i górniczych, miejsc ich zastosowania oraz procesów w których biorą udział - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie

W czasie piętnastu wykładów przedstawione zostaną problemy związane z mechanizacją robót budowlanych i górniczych oraz budowa maszyn i urządzeń stosowanych w tych procesach (kompleksy).

Laboratory classes:
badania empiryczne procesu wiercenia, ładowania, frezowania, kopania

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilkuosobowe prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarkami, kombajnami badając dany proces lub wyznaczając parametry maszyn. Na podstawie analizy wyników formułują wnioski.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, prezentacji oraz obecności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Przedstawiciel studentów otrzymuje na pierwszym wykładzie spis zalecanej literatury

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None