Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stalowe konstrukcje budowlane
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-508-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje BG1A_K02, BG1A_K05, BG1A_K03, BG1A_K01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności + + - + - - - - - - -
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości + + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych + + - + - - - - - - -
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia + + - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych + + - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Metale w budownictwie. Właściwości fizyczne i mechaniczne stali. Stany naprężeń
2. Zmęczenie stali i elementow konstrukcyjnych. Gatunki stali stosowane w budownictwie. Wyroby stalowe
3. Metody wymiarowania konstrukcji metalowych. Metoda stanów granicznych
4. Stan graniczny nośności. Stan graniczny użytkowania. Modele obliczeniowe i klasyfikacja przekrojów
5. Połączenia. Charakterystyka połączeń. Połączenia na nity i śruby.
6. Połączenia spawane. Rozkład naprężeń w spoinach. Połączenia zgrzewane.
7. Konstruowanie elementów rozciąganych
8. Elementy ściskane. Wyboczenie
9. Nośność elementów ściskanych. Stateczność ogólna
10. Projektowanie słupów. Słupy złożone ściskane osiowo
11. Słupy złożone mimośrodowo ściskane. Głowice słupów. Podstawy słupów.
12. Belki. Obliczanie belek według teorii sprężystości
13. Stateczność ogólna (zwichrzenie). Stateczność miejscowa
14. Obliczanie belek według teorii plastyczności. Ogólne zasady projektowania belek
15. Belki pełnościenne, ażurowe, blachownicowe

Auditorium classes:
-
Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z projektów i frekwencja na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2000
2. Łubiński M. Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Obiekty budowlane. Arkady 2007
3. Niewadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN 2003
4. Ćwiczenia laboratoryjne pod redakcją S.Wolnego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH, Kraków 2007
5. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów pod redakcją M.Bernasia. PWN, Warszawa 1979
6. Materiały dydaktyczne: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/gorn/index.htm

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None