Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ocena energetyczna budynków
Course of study:
2012/2013
Code:
GBG-1-715-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku BG1A_U17, BG1A_U19, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U12, BG1A_U20 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym BG1A_U17, BG1A_U19, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01, BG1A_U12, BG1A_U20 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną BG1A_W13, BG1A_W12, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku BG1A_W13, BG1A_W12, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W17, BG1A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Idea budownictwa energooszczędnego.
2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
7. Cele i zadania audytu energetycznego.
8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Project classes:

1. Zapoznanie z programem do wykonywania świadectw energetycznych (np. OZC, ArcadiaTermo itp.).
2. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego (metoda dokładna) z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego (metoda uproszczona) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
4. Porównanie wyników z metody dokładnej i uproszczonej, wnioski.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest tożsama ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Student ma zaliczone następujące moduły:
Technologia informacyjna lub Podstawy informatyki;
Rysunek techniczny i grafika komputerowa;
Materiały budowlane;
Budownictwo ogólne;
Fizyka budowli;
Instalacje budowlane;
Prawo budowlane i ochrona własnosci intelektualnej.
Student posiada praktyczną znajomość edytora tekstu (np. MS Word), arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excell), programu graficznego Cad (np. AutoCad).

Recommended literature and teaching resources:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
3. Sławomir Grabarczyk; Fizyka budowli; Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
4. Karolina Kurtz, Dariusz Gawin; Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami;
Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alfa 2, 2009.
5. Polskie Normy.
6. www.mi.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None