Semester 1, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
CCE-2-108-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

 
CCE-2-104-CT-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-2-105-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-2-106-CT-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CCE-2-107-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Metody matematyczne w technologii materiałów
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Ceramika techniczna i konstrukcyjna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Ceramika techniczna i konstrukcyjna”

15
 
CCE-2-101-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-102-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Chemia środowiska
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-103-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCE-2-201-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
30 0 90 0 0 30 0 0 0 0 0 150 9
+
CCE-2-206-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-207-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca magisterska
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Foreign Language

 
CCE-2-204-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot angielskojęzyczny specjalistyczny (Df)
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

 
CCE-2-202-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
CCE-2-203-CT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
-
CCE-2-205-CT-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 3, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCE-2-301-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-302-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-304-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny Sf
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-305-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca magisterska
0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 20
-

Other Basic

 
CCE-2-303-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-2-018-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-019-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-020-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-021-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - specjalistyczne (Sf) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – specjalistyczne (Sf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-2-001-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-002-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-003-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-004-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-005-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-006-CT-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zaawansowane techniki analityczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-007-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-008-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-009-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-010-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-011-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-012-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-013-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-014-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-015-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-016-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-017-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-