Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-012-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych CE1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów CE1A_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, CE1A_U06 Test
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów CE1A_W06 Activity during classes
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne CE1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Synteza faz intermetalicznych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Wytwarzanie kompozytów o budowie hybrydowej. Reaktywne spawanie materiałów ceramicznych. Badanie mechanizmów reakcji łączenia faz intermetalicznych z fazami metalicznymi.
Badanie właściwości tworzyw kompozytowych wytworzonych technikami reakcyjego spiekania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 30 h
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat syntezy i właściwości faz ceramicznych

Recommended literature and teaching resources:

Wykłady Prof. Matsuura – Hokkaido University

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None