Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sztuka użytkowa
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-014-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską CE1A_K03 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską CE1A_K01, CE1A_K03 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki CE1A_U11 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej CE1A_W11 Activity during classes,
Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Sztuka a sztuka użytkowa. Kierunki w sztuce: sztuka romańska, gotyk, renesans (klasycyzm, sekularyzm, monumentalizm, humanizm, idealizm, monumentalizm, perspektywizm, iluzjonizm, naturalizm, manieryzm), barok i rokoko (alegoryzm, klasycyzm, pietyzm, sektarianizm, gestularyzm, emocjonalizm, caravaggazionizm, absolutyzm, akademizm, neoklasycyzm), sztuka XIX wieku (romantyzm, orientalizm, mediewizm, prerafaelizm, realizm, materializm, impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm, secesja, symbolizm, estetyzm), modernizm (fowizm, ekspresjonizm, prymitywizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, surrealizm, spacjalizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, realizm społeczny), sztuka współczesna (postmodernizm, konceptualizm, neokonceptualizm, neoekspresjonizm, minimalizm, sansacjonizm). Sztuka zdobnicza i design. Działy sztuki użytkowej – architektura, tkactwo i moda, kowalstwo artystyczne, ludwisarstwo, ceramika, meblarstwo, złotnictwo i jubilerstwo, film i fotografia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,4 ocena kolokwium + 0,4 prezentacja + 0,2 aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

S.Little, „Sztuka – kierunki, mistrzowie, arcydzieła”, Elipsa, Poznań 2004
K.Estreicher, „Historia sztuki w zarysie”, PWN, Kraków 1977
T. Dobrowolski, „Sztuka Krakowa”, Wyd.Literackie Kraków 1978
Z.Świechowski, L.Nowak, B.Gumińska, „Sztuka romańska”, Wyd.Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976
„Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, PWN, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia złożone są z dwóch części. W pierwszej prezentowany jest w formie multimedialnej wzbogaconej dyskusją fragment treści przedmiotu. W drugiej studenci przedstawiają krótkie prezentacje dotyczące działów sztuki użytkowej lub sztukę z różnych regionów świata (z naciskiem na sztukę użytkową) – Chiny, Japonia, Korea, Indie, Indonezja, Tajlandia, Kambodża, Iran, Egipt, rejony Afryki – sudański, gwinejski, kongijski, Oceania a także sztukę Ameryki prekolumbijskiej, islamu, bizantyjską itp. oraz dziedziny sztuki użytkowej – meblarstwo, moda, ludwisarstwo, płatnerstwo, tkactwo, ceramika artystyczna, fotografia, film itd.