Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-019-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska CE1A_K02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych CE1A_U04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze z zakresu ochrony środowiska w aspekcie jego oddziaływania na różnego rodzaju zabytki kultury materialnej. CE1A_W06 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej na poziomie podstawowym niezbędną do analizowania zjawisk wystepujących na obiektach szklanych wskutek zachodzących przemian chemicznych w wybranych środowiskach ekspozycyjnych CE1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze z zakresu ochrony środowiska w aspekcie jego oddziaływania na różnego rodzaju zabytki kultury materialnej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej na poziomie podstawowym niezbędną do analizowania zjawisk wystepujących na obiektach szklanych wskutek zachodzących przemian chemicznych w wybranych środowiskach ekspozycyjnych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Chemia środowiska – rodzaje i lokalizacja skażeń
2. Materiały budowlane jako materiał historyczny i jego degradacja
3. Hydrofobizacja materiałów budowlanych i inne formy hamujące ich destrukcję w wyniku działania lokalnej atmosfery
4.Szkło, materiał budowlany i historyczny i jego degradacja w skutek oddziaływania lokalnych czynników środowiskowych
5. Projekcja filmu o produkcji szkła witrażowego
6. Zwiedzanie studia witrażowego, prelekcja pt.: Od projektu do montażu witraża
7. Kraków, jego lokalizacja i jego zabytki: zwiedzanie wybranych, odrestaurowanych zabytków Krakowa uzupełnione informacją historyczną i konserwatorską dla każdego oglądanego obiekty.
8. Termowizja w funkcji konserwatorskiej – demonstracja kamery termowizyjnej i przegląd materiału informacyjnego z przeprowadzonych pomiarów na różnych obiektach i w różnych warunkach fizycznych
9.Przegląd metod badawczych zabytków kultury materialnej z kamienia, cegły, szkła które ułatwiają monitorować lokalne środowisko wokół obiektu.
10.Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in seminar classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK= 0,7Kz+0,3Us
gdzie:
Kz- wynik kolokwium zaliczeniowego
Us- udział w zajęciach seminaryjnych

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii i ogólne podstawy ceramiki

Recommended literature and teaching resources:

1.J.Leissner – Final Report of EC – R&D Environment Programme 1991- 1994 ECHNCR Vol. 10 June 1997
2.T. Richter – Initial stages of aqueous glass corrosion, Ceramika, Ceramics, PAN Kraków, 39, 1999, 47-56.
3.E.Greiner-Wronowa-Korozja szkieł zabytkowych.
4.R.Newton. S. Davison – Coservation of Glass, Butterworks, London 1989
5.M.Manecki, M. Marszałek – Zanieczyszczenia atmosfery w Krakowie – Problemy ekologiczne, Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, Koło AGH- Kraków- Zeszyt 16, 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None