Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tworzywa amorficzne
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-027-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej CE1A_K10 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych CE1A_U06 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań CE1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych CE1A_W01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Definicja, cechy strukturalne, rodzaje materiałów amorficznych i ich właściwości.
2. Procesy wytwarzania szkieł: tradycyjne i niekonwencjonalne.
3. Sposoby kształtowania wyrobów ze szkła.
4. Proces hartowania i odprężania szkieł.
5. Procesy fizykochemiczne w szkłach i ich praktyczne zastosowanie
6. Krystalizacja szkła, materiały szkło – pochodne.
7. Właściwości powierzchni szkła i metody ich modyfikowania ( powłoki na szkle )
8. Żele – struktura właściwości, sposoby wytwarzania, zastosowanie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+0,3R+0,1O

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
O-obecnośc na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studió AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Ziemba B.: Technologia Szkła. Tom 1, 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2002.
3.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.
4. Błażewicz S, Stoch L., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Biomateriały tom 5, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
6. Nowotny W., Szkła barwne, Wyd. Arkady, Warszawa, 1958.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None