Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-053-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zależności lokalnej gospodarki energetycznej od globalnego zużycia energii i wpływu zużycia energii na środowisko naturalne oraz jakość życia. CE1A_K02 Project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy wykonywaniu prostych zadań projektowych CE1A_U11 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zagadnienia przepływu energii przez różne materiały CE1A_W05 Activity during classes
M_W002 Student posiada umiejętność wykonywania obliczeń przepływów ciepła i strat energii cieplnej CE1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zależności lokalnej gospodarki energetycznej od globalnego zużycia energii i wpływu zużycia energii na środowisko naturalne oraz jakość życia. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy wykonywaniu prostych zadań projektowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zagadnienia przepływu energii przez różne materiały - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada umiejętność wykonywania obliczeń przepływów ciepła i strat energii cieplnej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne oraz termoprzewodzące w rozwiązaniach technicznych (elektronika, przemysł komputerowy, technika grzewcza, technika chłodzenia, izolacje termiczne) Przedmiot poszerza podstawową wiedzę materiałach w zakresie przewodnictwa cieplnego i wpływu rodzaju oraz budowy materiału na przewodnictwo cieplne. Głównym celem zajęć jest nauczenie studentów jak poprzez modyfikację struktury i składu chemicznego/fazowego wpływać na szybkość odprowadzania i doprowadzania ciepła. Omawiane są zagrożenia związane ze zbyt wolnym odprowadzaniem ciepła, głownie w aspekcie problemu chłodzenia elektroniki. Omawiane są aspekty rozszerzalności cieplnej oraz szoków termicznych, zmiany właściwości materiałów ze wzrostem temperatury oraz możliwości przewidywania i zapobiegania awariom cieplnym. Omawiane są różne sposoby chłodzenia i ogrzewania (aktywne, pasywne, pompy cieplne)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 20 h
Contact hours 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Pogorzelski J. A: „Fizyka cieplna budowli”
Dominik Staniszewski, Waldemar Targański: „Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych”
Bengt Sundén, C. A. Brebbia, A. C. Mendes: „Advanced computational methods in heat transfer”
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None