Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-059-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CE1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie CE1A_U08 Execution of laboratory classes,
Report
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych CE1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii CE1A_W10 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł CE1A_W11 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminaria:
Barwa szkła i jej liczbowa charakterystyka.
Metody barwienia szkieł i emalii. Barwniki jonowe i koloidalne. Pigmenty emalierskie. Barwienie szkieł w masie. Przemysłowe metody syntezy szkieł i szkliw barwnych.
Wpływ podstawowego składu chemicznego szkła na barwę.
Wpływ warunków wytopu na barwę syntetyzowanego szkła. Rola obróbki termicznej. Warunki łączenia barwników.
Szkła zamącone. Barwienie szkieł zamąconych.
Szkła szare i czarne.
Barwne emalie transparentowe i kryjące. Emalie na szkło.
Powierzchniowe barwienie szkła.
Techniki zdobienia szkieł;

Ćwiczenia praktyczne
- synteza szkieł barwnych (przygotowanie zestawów, wytop szkieł, odprężanie);
- spektrofotometryczna i liczbowa charakterystyka barwy szkieł;
- powierzchniowe barwienie wyrobów szklanych metodą zol-żel (przygotowanie roztworu, nanoszenie powłok, obróbka termiczna);

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 24 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Contact hours 4 h
Participation in practical classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+0,2R+0,2P

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
P-sprawozdanie z zajęc praktycznych

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
Nowotny W. Szkła barwne, Arkady, Warszawa 1969
Nassau K. The Physics and Chemistry of Colours, J. Wiley &sons, INC, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None