Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matlab – narzędzie dla inżynierów
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-061-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania metod obliczeniowych w nauce i technice. CE1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie programowania w środowisku Matlab. Potrafi definiować struktury danych i implementować proste algorytmy. CE1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab. Potrafi łączyć wbudowane algorytmy obliczeniowe oraz własne. CE1A_U03, CE1A_U10 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe algorytmy analizy numerycznej. CE1A_W02 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab. CE1A_W03 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania metod obliczeniowych w nauce i technice. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie programowania w środowisku Matlab. Potrafi definiować struktury danych i implementować proste algorytmy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab. Potrafi łączyć wbudowane algorytmy obliczeniowe oraz własne. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe algorytmy analizy numerycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Opis środowiska Matlab, praca z wykorzystaniem interpretera komend.
2. Definiowanie zmiennych i struktur danych.
3. Operacje wektorach i macierzach.
4. Wizualizacja danych – wykresy dwuwymiarowe i trójwymiarowe.
5. Podstawy programowania: skrypty i funkcje.
6. Podstawy analizy numerycznej w Matlabie:
- obliczenia z wykorzystaniem wielomianów
- rozwiązywanie układów równań liniowych
- całkowanie i różniczkowanie numeryczne
- interpolacja i aproksymacja funkcji
- rozwiązywanie układów równań liniowych
- zagadnienia optymalizacyjne
- przetwarzanie sygnałów.
9. Rozwiązywanie przykładowych zadań inżynierskich.
10. Podstawy statystyki w Matlabie.
11. Wielowymiarowa analiza danych.
12. Zagadnienia stabilności numerycznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen uzyskanych z kolokwium (2-3 w czasie semestru)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość techniki komputerowej.
Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
Znajmość podstaw algebry oraz statystyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
2. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, NIKOM, Warszawa
1998.
3. Dokumentacja techniczna MATLAB wydana przez firmę The MathWorks Inc.
4. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych, Wyd. PLJ, Warszawa 1996.
5. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab 6 – poradnik użytkownika.
6. B. Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd.HELION 2004
7. M. Stachurski: Metody numeryczne w programie Matlab. Wyd.MIKOM 2003
8. W. Regel: Statystyka matematyczna w Matlab. Wyd.MIKOM 2003
9. W. Regel: Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB. Wyd.MIKOM 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak