Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyka - kurs podstawowy
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-204-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. CE1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. CE1A_K03 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Umie zastosować układy równań liniowych, metody badania funkcji dwóch zmiennych oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych do budowania i rozwiązywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne. CE1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu. CE1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zastosować układy równań liniowych, metody badania funkcji dwóch zmiennych oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych do budowania i rozwiązywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wybrane zagadnienia funkcji wielu zmiennych: pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, gradient, ekstrema lokalne funkcji 2-zmiennych. Macierze, rząd macierzy, wyznacznik, rozwiązywanie układów równań liniowych. Równania różniczkowe zwyczajne liniowe rzędu I i II.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 142 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Preparation for classes 40 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień omawianych w sem. I.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None