Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia szkła
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-209-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. CE1A_K06 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi opisać etapy rozwoju technologii szkła CE1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła CE1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu trudnego procesu rozwoju technologii szkła CE1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać etapy rozwoju technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu trudnego procesu rozwoju technologii szkła + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Historia szkła

1.Jak powstało szkło
2.Pierwsze wyroby szklane: paciorki – zdobienie, zastosowanie
3.Pierwsze manufaktury szkła – modernizacja pieców i źródeł
4.Metody formowania: na rdzeniu, prasowanie, osadzanie, z użyciem form szklarskich, z użyciem koła garncarskiego
5.Barwienie szkła
6.Metoda dmuchania szkła- rewolucja w technologii produkcji
7.Mozaikowe naczynia szklane
8.Emalia szklana – forma dekoracji ceramiki, szkła i metalu
9.Kameo –szkła
10.Szkła reliefowe
11.Kielich zwany Św. Jadwigi Śląskiej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK= 0,6Kp+0,4Ow

gdzie
Ow – obecność na wykładach,
Kp – kolokwium pisemne

Procent uzyskanych puntków przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.S. Kurynski – The glassmaker –An Odyssey of the Jews Hippocrene Books –New York 1991
2. B. Filarska – Skło piękne i użyteczne – PZWS W-wa 1973
3. B. Volf – Chemical Approach to Glass – Elsevier Amsterdam 1986
4.R. Newton, S. Davison – Conservation of glass – Butterworks London 1986
5.R. Lierke- Glass Science and Technology – 68 June 1995 pp.195-203
6. A. Varshneya – Fundamentals of inorganic glasses – The Society of Glass Technology, Sheffield 2006
7.T. Stawiarska – Colourless Romano- British vessel glass from the technological point of view – Archaeologia Polona vol.45 2007 pp. 41-61
8. M. Dekówna- Szkło z fortu Gelligaer – Archaeologia Polona XXVI –UMK 1996
9. E.Greiner-Wronowa, L.Stoch – SEM investigation of excavated window glass – Archaeologia Polona XXVI –UMK 1996 pp.70-78
10.H.Zoll-Adamikowa,M. Dekówna, E. Nosek –The early mediaeval Hoard – Polish Academy of Science -1999
11. M. Dekówna – Szkło w Europie wczesno-średniowiecznej – Ossolineum 1980
12. J.Olczak, E. Jasiewiczowa – Muzeum Pomorza Zachodniego –Szczecin 1963.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None