Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport masy i ciepła
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-504-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej CE1A_K09 Participation in a discussion
M_K002 Potrafi myśleć i działać zgodnie z zasadami ekonomii i ekologii. CE1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność opisu zjawisk fizykochemicznych i zastosowania modeli w obliczeniach przepływu masy i ciepła. CE1A_U05 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U002 Potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy konieczny do jego realizacji. CE1A_U07 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fizyki i chemii, obejmującą chemię fizyczną niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych procesów w technologiach chemicznych. CE1A_W01 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Posiada wiedzę o materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii . CE1A_W07 Activity during classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać zgodnie z zasadami ekonomii i ekologii. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność opisu zjawisk fizykochemicznych i zastosowania modeli w obliczeniach przepływu masy i ciepła. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy konieczny do jego realizacji. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fizyki i chemii, obejmującą chemię fizyczną niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych procesów w technologiach chemicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii . + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pierwsza zasada termodynamiki, przemiany termodynamiczne, praca techniczna
2. Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi
3. Temperatura bezwzględna, zerowa i trzecia zasada termodynamiki, entropia
4. Silniki cieplne, ziębiarki, pompy cieplne
5. Bilanse: masy, energii i pędu.
6. Mechanizmy wymiany ciepła
7. Termometria, pomiary temperatury w zakresie temperatur wysokich i bardzo wysokich
8. Źródła energii, spalanie i właściwości paliw, niekonwencjonalne źródła energii
9. Urządzenia energetyczne w inżynierii materiałowej
10. Właściwości gazów, ciepło właściwe gazów rzeczywistych, mieszaniny gazów
11.Para nienasycona, nasycona i przegrzana
12. Ciecze, statyka, dynamika, równanie ciągłości strugi, prawo Bernouliego
13. Opory przepływu, filtracja, opadanie cząstek w płynach, sedymentacja
14. Pomiary prędkości i natężenia przepływu
15.Segregacja hydrauliczna, odpylanie i oczyszczanie gazów.

Seminar classes:

1.Ogólny bilans energetyczny procesu.
2.Spręzanie gazu obieg chłodniczy
3.Spalanie i właściwości paliw
4.Przenoszenie energii mechanizmy przewodzenia ciepła
5.Obliczenia przepływów cieplnych
7.Pomiary temperatury, pirometry warunki użytkowania
8.Przepływy gazów i cieczy, techniki pomiarowe natężenia i szybkości
9.Ruch cząstek stałych w płynach
10.Segregacja hydrauliczna, odpylanie gazów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 60 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,5 ocena prezentacji + 0,5 ocena z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B. Stefanowski, B. Staniszewski. Termodynamika Techniczna
J. Szarawara Termodynamika Chemiczna
J. Tomeczek Termodynamika
C. O. Bennet, J. E. Myers Przenoszenie pędu, ciepła i masy
R. Lech Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None