Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-607-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. CE1A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. CE1A_K02 Participation in a discussion
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. CE1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. CE1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. CE1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. CE1A_W08 Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. CE1A_W08 Participation in a discussion
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. CE1A_W08 Participation in a discussion
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. CE1A_W08 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zagadnienia seminaryjne

Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji wybranego tematu seminaryjnego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa,
1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska WPWN Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN Warszawa, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None