Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ceramika konstrukcyjna i techniczna
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-708-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania CE1A_K04 Oral answer,
Presentation,
Involvement in teamwork
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej CE1A_K09 Oral answer,
Presentation
Skills
M_U001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych CE1A_W05 Examination,
Oral answer,
Presentation
M_U002 Student ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych CE1A_W10 Examination,
Oral answer,
Presentation
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych i procesów technologicznych CE1A_W06 Examination,
Oral answer,
Presentation
M_W002 Posiada wiedzę materiałach ceramicznych krzemianowych o ceramice związklów kowalencyjnycha także o materiałach szklistych i kompozytowych. Posiada wiedzę o przepływach masy i energii CE1A_W07 Examination,
Oral answer,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - - - - - - - - -
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych i procesów technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę materiałach ceramicznych krzemianowych o ceramice związklów kowalencyjnycha także o materiałach szklistych i kompozytowych. Posiada wiedzę o przepływach masy i energii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Relacje właściwości immanentne – technologia – właściwości wyrobu.
2. Mikrostrukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych ceramiki
3. Materiały ceramiczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
4. Wysokotemperaturowe materiały konstrukcyjne
5. Łożyska ceramiczne, ślizgowe i toczne, uszczelnienia cierne
6. Materiały ceramiczne odporne na erozję
7. Ceramiczne narzędzia skrawające, ceramika azotkowa i sialonowa
8. Materiały ceramiczne o wysokiej przewodności cieplnej
9. Materiały ceramiczne dla elektrotechniki
10. Polikrystaliczna ceramika transparentna
11. Materiały ceramiczne o kontrolowanej porowatości, kształcie i wielkości porów
12. Filtry i nośniki katalizatorów
13. Materiały ceramiczne dla medycyny
14. Materiały ceramiczne dla energetyki jądrowej
15. Laminaty i kompozyty o osnowie ceramicznej
16. Materiały ceramiczne dla ochrony antybalistycznej

Laboratory classes:

1. Synteza proszków węglikowych
2. Spalanie filtracyjne proszków metali w azocie
3. Przetwarzanie i aktywowanie proszków
4. Przygotowanie próbek do spiekania
5. Wyznaczenie temperatur charakterystycznych dla spiekania
6. Wykonanie spieków
7. Badanie wybranych właściwości
8. Dyskusja uzyskanych wyników

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,25 ocena aktywności + 0,75 ocena pracy w laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

R. Pampuch „Współczesne materiały ceramiczne” AGH, Kraków 2005
L. Stobierski „Ceramika węglikowa” AGH, Kraków 2005
S. Somiya (ed) Handbook of Advanced Ceramics Acad.Press 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None