Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
CCB-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
-

Other Basic

 
CCB-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-105-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elementy chemii
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
CCB-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Physics

 
CCB-1-103-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Chemia ogólna i nieorganiczna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub zaawansowany

12
 
CCB-1-107-s 60 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 135 12
+
CCB-1-108-s 60 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 135 12
+

Wstęp do matematyki

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCB-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CCB-1-102-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCB-1-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CCB-1-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-207-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Foreign Language

 
CCB-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
-

Non-technical

 
CCB-1-209-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Other Basic

 
CCB-1-204-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
-

Physics

 
CCB-1-201-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Chemia budowlana - blok 1

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów bloku

2
 
CCB-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Kierowanie zespołami
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zarządzanie marką
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy logistyki
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Informatyka

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

2
 
CCB-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka kurs

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCB-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCB-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCB-1-302-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-304-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-306-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CCB-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-308-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Foreign Language

 
CCB-1-309-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Non-technical

 
CCB-1-303-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-310-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Other Basic

 
CCB-1-301-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CCB-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCB-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Engineering

 
CCB-1-401-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-402-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-403-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-404-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-406-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 75 6
+
CCB-1-407-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

 
CCB-1-408-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2
-

Other Basic

 
CCB-1-405-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCB-1-501-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Technologia materiałów wiążących i betonów
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-510-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-511-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-512-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-514-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 75 6
+
CCB-1-515-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
CCB-1-513-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmiot obieralny - humanizujący (Zima) - (Af)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z poniższej listy

1
 
CCB-1-518-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanizujący
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty obieralne dla 5-tego semestru Chemii Budowlanej

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z poniższej listy

4
 
CCB-1-516-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-517-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-519-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-520-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-521-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5 dla studentó WIMiC realizowany na Politechnice Gdańskiej

The rules for selecting groups/modules: Studenci WIMiC na Politechnice Gdańskiej realizują następujące przedmioty. Dostęp do szczegółowych planów i sylabusów po adresem http://www.pg.gda.pl/chem/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=247

 
CCB-1-502-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Analityka surowców i produktów budowlanych
30 0 45 0 0 15 0 0 0 0 0 90 7
+
CCB-1-503-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Procesy korozyjne
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
CCB-1-504-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Diagnostyka i monitorowanie korozji
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-505-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Analiza uszkodzeń korozyjnych
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CCB-1-506-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 6
+
CCB-1-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka budowli
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-509-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Nowoczesne techniki analityczne - LUB - Chemia i ochrona środowiska
15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCB-1-601-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Technologia materiałów wiążących i betonów
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-604-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCB-1-605-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-606-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
CCB-1-608-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 75 6
+
CCB-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

 
CCB-1-610-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - humanizujący (Af) - (lista i opisy w sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Other Basic

 
CCB-1-607-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty obieralne dla 6-tego semestru Chemii Budowlanej

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z poniższej listy

4
 
CCB-1-611-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Nowoczesne systemy dociepleń
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-619-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-620-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-621-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-622-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 6 dla studentów WIMiC realizowany na Politechnice Łódzkiej

The rules for selecting groups/modules: Studenci WIMiC na Politechnice Łódzkiej realizują następujące przedmioty. Dostęp do szczegółowych planów i sylabusów po adresem http://ectslabel.p.lodz.pl/?l=pl&s=program&w=WCH&p=4156

 
CCB-1-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCB-1-603-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Polimerowe materiały konstrukcyjne
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCB-1-612-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Modyfikacja i recykling polimerów
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-613-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Kompozyty polimerowe
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-614-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przetwórstwo polimerów
30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
CCB-1-615-s
The module has not been published by the person responsible for it.
BHP i ergonomia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-616-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Techniki radiacyjne
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CCB-1-617-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Projektowanie wyrobów polimerowych - LUB - Polimery w praktyce inżynierskiej
15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
CCB-1-618-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ochrona własności intelektualnej - LUB - Prawo patentowe i wynalazcze
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCB-1-702-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Laboratorium dyplomowe
0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 4
-
CCB-1-703-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium inżynierskie
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
CCB-1-705-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Foreign Language

 
CCB-1-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Angielska terminologia techniczna
0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 56 2
-

Thesis

 
CCB-1-704-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca inżynierska
0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 15
-

Przedmioty obieralne - Chemia budowlana 7 semestr

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy

4
 
CCB-1-706-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Projektowanie produktów
28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
CCB-1-707-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Metody badania materiałów budowlanych
28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCB-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-012-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Numerical methods in materials science
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-015-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to ceramic coatings (Prof. T. Troczyński)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCB-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CCB-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-005-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Religie świata
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-008-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Filozofia i psychologia miłości
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-009-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zagadnienia i kierunki filozofii
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCB-1-010-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-