Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie innowacjami
Course of study:
2012/2013
Code:
CCB-1-007-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań CB1A_U06, CB1A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego CB1A_U02, CB1A_U04 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B+R CB1A_W11 Test
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne CB1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B+R - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zarządzanie innowacjami

Podstawowe pojęcia i definicje
Źródła innowacji w skali makro
Modele procesów innowacyjnych
Czynniki i wewnętrzne i zewnętrzne wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw
Strategie innowacyjne
Źródła okazji do innowacji
Cykle innowacyjne
Nowe generacje produktów
Współczesna polityka międzynarodowa

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z marketingu

Recommended literature and teaching resources:

Drucker P.F : „Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie” PWE, Warszawa, 1992
Pomykalski A.: „Zarządzanie innowacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Białoń L. „Zarządzanie działalnością innowacyjną” Wydawnictwo PLACET Warszawa 2010
Matusiak K.B. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy” SGH Warszawa Oficyna wydawnicza Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None