Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Course of study:
2012/2013
Code:
CCB-1-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego CB1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
Skills
M_U001 Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej. CB1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Umie korzystać z literatury z zakresu zastosowań matematyki CB1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ma wiedzę z zakresu całek nieoznaczonych i oznaczonych. CB1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie korzystać z literatury z zakresu zastosowań matematyki + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ma wiedzę z zakresu całek nieoznaczonych i oznaczonych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe zagadnienia logiki matematycznej i teorii mnogości. Rachunek wektorowy w R2 i R3. Liczby zespolone. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej: ciągi liczbowe, granice funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji, liczenie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, badanie przebiegu zmienności funkcji, całka nieoznaczona i oznaczona. Zastosowania badania funkcji i całek oznaczonych.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 300 h
Module ECTS credits 10 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 148 h
Preparation for classes 120 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień wymaganego do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.
5. Kuratowski K. Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN, Warszawa 1972r.
6. Fichtenholz G.M. Rachunek różniczkowy i całkowy tom I i II. PWN, Warszawa 1980.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None