Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika
Course of study:
2012/2013
Code:
SEN-1-205-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki EN1A_K01, EN1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. EN1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z prawami mechaniki. EN1A_U01, EN1A_U06, EN1A_U09 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Student umie określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc EN1A_U09 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna ogólny opis matematyczny zjawisk i procesów mechanicznych w zakresie statyki kinematyki i dynamiki punktu materialnego i ciała sztywnego. EN1A_W02, EN1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w technice związane z prawami mechaniki. EN1A_W02, EN1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Student zna związek pomiędzy prawami mechaniki a działaniem mechanizmów i części maszyn. EN1A_W02, EN1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z prawami mechaniki. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna ogólny opis matematyczny zjawisk i procesów mechanicznych w zakresie statyki kinematyki i dynamiki punktu materialnego i ciała sztywnego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w technice związane z prawami mechaniki. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna związek pomiędzy prawami mechaniki a działaniem mechanizmów i części maszyn. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cel mechaniki z ukierunkowaniem na zagadnienia energetyki, pojęcia podstawowe, aksjomaty statyki, działania na wektorach.
2. Środkowy układ sił, Twierdzenie o trzech siłach, Wyznaczanie reakcji więzów dla środkowego układu sił.
3. Para sił. Moment siły względem bieguna i względem osi.
4. Płaski dowolny układ sił. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego równoległego układu sił, Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego dowolnego układu sił.
5. Tarcie statyczne i kinematyczne. Przykłady uwzględnienia sił tarcia.
6. Przestrzenny układ sił. Wyznaczanie reakcji dla przestrzennego układu sił.
7. Opis ruchu punktu materialnego. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne. Tor, prędkość, przyspieszenie.
8. Szczególne przypadki ruchu punktu. Ruch postępowy i obrotowy bryły.
9. Kinematyka bryły: ruch postępowy i obrotowy.
10. Prawa Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego.
11. Dynamika układu punktów materialnych: zasada ruchu środka masy, zasada d’Alemberta. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego – zadanie proste i odwrotne
12. Moment bezwładności, twierdzenie Steinera. Praca, moc, sprawność, energia.
13. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Dobór mocy.
14. Pęd i popęd; kręt. Zasada pędu i popędu.
15. Dynamika ciała w ruchu postępowym i obrotowym. Dynamika przekładni kołowych i pasowych.

Auditorium classes:

1. Działania na wektorach.
2. Twierdzenie o trzech siłach.
3. Wyznaczanie reakcji więzów dla środkowego układu sił.
4. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego równoległego układu sił.
5. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego dowolnego układu sił.
6. Przyklady uwzględnienia sił tarcia.
7. Wyznaczanie reakcji dla przestrzennego układu sił.
8. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne. Tor, prędkość, przyspieszenie.
9. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne, kontynuacja. Tor, prędkość, przyspieszenie
10. Ruch postępowy i obrotowy bryły.
11. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego – zadanie proste i odwrotne.
12. Zastosowanie zasady ruchu środka masy i zasady d’Alemberta.
13. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Dobór mocy.
14. Zasada pędu i popędu.
15. Dynamika przekładni kołowych i pasowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 4 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminów i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z fizyki i matematyki z uwzględnieniem rachunku różniczkowego, całkowego, oraz podstaw rachunku wektorowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Skorupa M. Wykłady z Mechaniki: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/Dydaktyka/IMIR/index.htm
2. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika ogólna. Skrypt AGH
3. Giergiel J., Głuch L, Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki – metodyka rozwiązań, UWND, Kraków 2001.
4. Misiak J.: Statyka. WNT, Warszawa 1994.
5. Misiak J.: Kinematyka. WNT, Warszawa 1994.
6. Misiak J.: Dynamika. WNT, Warszawa 1994.
7. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki. PWN, Warszawa 1971.
8. Romicki R.: Rozwiązania zadań z mechaniki Zbioru I. W. Mieszczerskiego. PWN, Warszawa 1971.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None