Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytrzymałość materiałów
Course of study:
2012/2013
Code:
SEN-1-305-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. EN1A_K01, EN1A_K05, EN1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z zapewnieniem odpowiednich własności wytrzymałościowych i integralności elementów konstrukcji. EN1A_U01, EN1A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Student umie projektować części maszyn i elementy konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. EN1A_U01, EN1A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych. EN1A_U22 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna opis matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcji poddanych działaniu obciążeń eksploatacyjnych. EN1A_W02, EN1A_W01, EN1A_W11, EN1A_W10 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w materiale poddanym działaniu obciążeń. EN1A_W02, EN1A_W01, EN1A_W11, EN1A_W10 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Student zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych, w tym stosowanych w układach energetycznych. EN1A_W12, EN1A_W11, EN1A_W10 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z zapewnieniem odpowiednich własności wytrzymałościowych i integralności elementów konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie projektować części maszyn i elementy konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna opis matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcji poddanych działaniu obciążeń eksploatacyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w materiale poddanym działaniu obciążeń. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych, w tym stosowanych w układach energetycznych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cel i zadania przedmiotu, pojęcia podstawowe.
2. Charakterystyki geometryczne przekrojów. Wskaźniki wytrzymałościowe przekrojów.
3. Własności mechaniczne materiałów.
4. Rozciąganie i ściskanie. Projektowanie prętów obciążonych osiowo.
5. Ścinanie techniczne, obliczanie połączeń elementów konstrukcji.
6. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia. Energia sprężysta.
7. Skręcanie prętów o przekrojach kołowych. Sprężyny walcowe. Projektowanie prętów skręcanych i sprężyn walcowych.
8. Zginanie: wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach, warunek bezpieczeństwa.
9. Wyznaczanie odkształceń belek, warunek sztywności.
10. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne.
11. Wytrzymałość złożona: hipotezy wytężeniowe, zginanie ze skręcaniem, zastosowanie w energetyce – projektowanie wałów.
12. Problemy wytrzymałościowe typowe dla urządzeń stosowanych w energetyce: zmęczenie materiału, pełzanie i relaksacja naprężeń, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe.

Auditorium classes:

1. Charakterystyki geometryczne.
2. Wskaźniki wytrzymałościowe przekrojów.
3. Projektowanie elementów konstrukcji obciążonych osiowo.
4. Układy statycznie niewyznaczalne.
5. Obliczanie typowych połączeń elementów konstrukcji.
6. Analiza stanu naprężenia.
7. Analiza stanu odkształcenia.
8. Projektowanie prętów skręcanych i sprężyn walcowych.
9. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach.
10. Wyznaczanie odkształceń belek.
11. Projektowanie belek z uwzględnieniem warunku bezpieczeństwa i sztywności.
12. Zginanie z rozciąganiem.
13. Zginanie ukośne.
14. Projektowanie wałów w układach napędowych.
15. Projektowanie zbiorników ciśnieniowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zgodna z zaliczeniem ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z matematyki (rachunek różniczkowy, całkowy i wektorowy) oraz mechaniki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów: skrypt dla studentów wydziałów niemechanicznych. AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów. Cz. 1, Teoria, zastosowanie. AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne.
3. Rżysko J.: Statyka i Wytrzymałość Materiałów. PWN, Warszawa 1977.
4. Dyląg Z. Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. T. 1. WNT, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None