Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyczne modelowanie procesów i zjawisk I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-102-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Doktorant potrafi zinterpretować zjawiska fizyczne opisane matematycznie GK3A_W01, GK3A_U01 Presentation,
Test
M_U002 Doktorant potrafi przeprowadzić weryfikację otrzymanych rozwiązań GK3A_W01, GK3A_U01 Presentation
M_U003 Doktorant potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu wiedzy z tematyki obejmującej seminarium GK3A_U01, GK3A_K01 Presentation,
Essay
Knowledge
M_W001 Doktorant opanuje wiedzę dotyczącą stosowania równań różniczkowych do zagadnień inżynierii środowiska i opisu wybranych procesów obserwowanych głównie geodezyjnie. GK3A_W01 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Doktorant potrafi zinterpretować zjawiska fizyczne opisane matematycznie - - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi przeprowadzić weryfikację otrzymanych rozwiązań - - - - - + - - - - -
M_U003 Doktorant potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu wiedzy z tematyki obejmującej seminarium - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant opanuje wiedzę dotyczącą stosowania równań różniczkowych do zagadnień inżynierii środowiska i opisu wybranych procesów obserwowanych głównie geodezyjnie. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
  1. Metoda Najmniejszych Kwadratów
  2. Metoda Największej Wiarygodności
  3. Metoda Momentów
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 40 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia z ocen z prezentacji i aktywności doktoranta na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki i matematyki wyższej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura z zakresu ww metod

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/piwowarski-wieslaw-01876

Additional information:

None