Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-103-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pyka Krystian (krisfoto@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Pyka Krystian (krisfoto@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać wiedzę lub doświadczenia nt narzędzi z zakresu wolnego oprogramownia wraz z podstawowa ewaluacje pod katem okreslonych problemów naukowych GK3A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada motywację i potrafi wyszukać narzędzia informatyczne na wolenj licencji dla potrzeb prowadzonych badan naukowych GK3A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi poznać funkcjonalność, zasady obsługi narzedzia informatycznego z zakresu wolnego oprogramowania i wykorzystać je dla potrzeb badawczych GK3A_U03 Presentation
Knowledge
M_W001 Poznanie zasad działania i celów ruchu wolnego oprogramowania GK3A_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać wiedzę lub doświadczenia nt narzędzi z zakresu wolnego oprogramownia wraz z podstawowa ewaluacje pod katem okreslonych problemów naukowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada motywację i potrafi wyszukać narzędzia informatyczne na wolenj licencji dla potrzeb prowadzonych badan naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi poznać funkcjonalność, zasady obsługi narzedzia informatycznego z zakresu wolnego oprogramowania i wykorzystać je dla potrzeb badawczych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie zasad działania i celów ruchu wolnego oprogramowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Idea wolnego i otwartego oprogramowania

    Przedstawiona jest hitoria powstania wolnego oprogramowania, ewolucja w kierunku otwartego oprogramowania. Charakterystyka generalnej licencji publicznej – GNU GPL.
    Przedstawienie palety wolnego/otwartego oprogramowania i porównanie do oprogramowania zamkniętego w zakresie CAD, GIS, środowisk obliczeniowo-programistycznych.

  2. Środowisko obliczeń i programowania R

    Przedstawienie środowiska R jako projektu społecznościowego open source. Charaterystyka zakresu merytorycznego R. Demonstracja wybranych funkcji podstawowych i bibliotek uzupełniajacych.

Project classes:
Wprowadzenie do środowiska R

R jako kalkulator.
Podstawowe obiekty, funkcje matematyczne, działania na macierzach, wykresy.
Obiekt ramka i operacje na nim.
Wczytywanie danych z plików tekstowych.
Aproksymacja wielomianowa.
Tworzenie funkcji na przykładzie rachunku macierzowego.
Rozkłady zmiennej losowej – generowanie, testowanie hipotez.

Seminar classes:
Charakterystyka wybranej biblioteki uzupełniającej R

Wybór biblioteki uzupełniającej. Instalacja i sprawdzenie funcjonalności z wykorzystaniem danych autora biblioteki lub danych własnych. Przygotowanie prezentacji nt.biblioteki i przedstawienie na seminarium.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 3 h
Participation in project classes 10 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych:

  • za wykonanie zadanych ćwiczeń
  • za przedstawienie biblioteki na seminarium
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Krystian Pyka, opis ćwiczeń. http://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/bin/view/Dydaktyka/DoktorNIBN
Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None