Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie i obsługa baz danych I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-104-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna aktualny tan rozwoju baz danych oraz wie jakie obecnie istnieją trendy rozwojowe baz danych na świecie GK3A_K01 Test
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność budowania bazy danych za pomocą której gromadzi dane naukowe w celu ich analiz i prezentacji wyników GK3A_U01 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę na temat metodyki gromadzenia danych oraz prezentacji danych w postaci raportów GK3A_W02 Test
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasady działania relacyjnych baz danych oraz potrafi taką bazę danych zaprojektować na własne potrzeby GK3A_W01
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna aktualny tan rozwoju baz danych oraz wie jakie obecnie istnieją trendy rozwojowe baz danych na świecie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność budowania bazy danych za pomocą której gromadzi dane naukowe w celu ich analiz i prezentacji wyników - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę na temat metodyki gromadzenia danych oraz prezentacji danych w postaci raportów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasady działania relacyjnych baz danych oraz potrafi taką bazę danych zaprojektować na własne potrzeby + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawy teorii relacji

  Wprowadzeni do teorii relacji, uwarunkowania budowy relacyjnej bazy danych. Typy danych w bazach danych, dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych.

 2. Narzędzia i metodyki projektowania relacyjnych baz danych

  Przegląd metodyk projektowania baz danych. Dobre praktyki projektowania baz danych. Wykorzystanie języka UML do projektowania relacyjnych baz danych.

 3. Nierelacyjne bazy danych

  Bazy danych XML, bazy rozproszone, strumieniowe bazy danych, obiektowe bazy danych.

Laboratory classes:
 1. Język SQL podzbiór DQL – zapytania selekcji danych

  Proste zapytania SQL – Składnia instrukcji Select … where

 2. Język SQL podzbiór DML – zapytania modyfikacji danych

  Wykorzystanie instrukcji Insert, DELETE, UPDATE

 3. Język SQL podzbiór DDL – zapytania definicji danych

  Wykorzystanie instrukcji DROP, CREATE, REFERENCES

 4. Budowa bazy danych monitoringu

  W bazie danych ACCESS należy założyć tabele punktów pomiarów dat wykonywanych pomiarów oraz wartości pomierzonych. Należy wykonać zapytania wybierające, formularze wprowadzania danych oraz raporty.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 7 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 2 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny za zrealizowany projekt oraz zaliczenia przedmiotu na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows. Student posiada własne słuchawki które może podpiąć do komputerów w laboratorium komputerowym wydziału.

Recommended literature and teaching resources:

Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000
Elmasri R., Navathe S., Fundamentals of Database Systems, Adison-Wesley Pub. Comp.,(4th Edition), 2002
Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)
R. Coburn: SQL dla każdego. HELION.
D. C. Kreines: Oracle SQL: The Essential Reference. O'REILLY.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak