Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyczne modelowanie procesów i zjawisk II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-201-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi kompetentnie i merytorycznie odnieść się do pracy innych badaczy ze swojej dziedziny naukowej, a także prowadzić merytoryczną dyskusję nad efektami swojej pracy badawczej. GK3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Doktorant potrafi formułować pytania służące pogłębianiu wiedzy z tematyki obejmującej seminarium. GK3A_U01, GK3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę niezbędną do symulacji procesów, weryfikacji danych liczbowych oraz interpretacji wyników z zakresu matematycznego modelowaniem zjawisk technicznych i przyrodniczych. GK3A_K02, GK3A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Execution of a project
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania i właściwej prezentacji osiągnięć i wyników badań własnych. GK3A_W02 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi kompetentnie i merytorycznie odnieść się do pracy innych badaczy ze swojej dziedziny naukowej, a także prowadzić merytoryczną dyskusję nad efektami swojej pracy badawczej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi formułować pytania służące pogłębianiu wiedzy z tematyki obejmującej seminarium. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę niezbędną do symulacji procesów, weryfikacji danych liczbowych oraz interpretacji wyników z zakresu matematycznego modelowaniem zjawisk technicznych i przyrodniczych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania i właściwej prezentacji osiągnięć i wyników badań własnych. - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
  1. Estymatory

    Własności estymatorów, zastosowanie w nauce

  2. Kriging uniwersalny

    Zastosowanie w nauce

  3. Kriging zwyczajny

    Zastosowanie w nauce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako ocena z prezentacji wykonanej przez doktoranta

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki i matematyki wyższej.

Recommended literature and teaching resources:

Cressie N. A. C.: Statistics for spatial data. John Wiley & Sons 1993
Olea R. A.: Geostatistics for engineers and earth scientists. Kluwer Academic Publishers 1999
Schabenberger O., Gotway C. A.: Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/piwowarski-wieslaw-01876

Additional information:

Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, dyskusja, kolokwium weryfikacyjne