Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Doskonalenie dydaktyczne II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-206-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Romek Józef (dz1@poczta.onet.pl)
Kwiatek Wojciech (wojciech.kwiatek@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, Participation in a discussion
Skills
M_U001 Słuchacz sporządzić konspekt zajęć, umie konstruować zadania dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. Project
Knowledge
M_W001 Student zna istote zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym oraz budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka Oral answer
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Słuchacz sporządzić konspekt zajęć, umie konstruować zadania dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna istote zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym oraz budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka - + - - - - - - - - -
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Doskonalenie dydaktyczne

Zajęcia mają na celu wprowadzić słuchaczy w podstawy dydaktyki szkoły wyższej i stanowią prolegomena do pracy przyszłych dydaktyków ze studentami. Pokazują specyfikę nauczania na wyższej uczelni oraz zapoznają z jej praktycznymi aspektami. Ich ogólnym celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy na uczelni w dydaktyków. Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć słuchaczy planowania zajęć i opracowania ich konspektu, jak również tworzenia zadań dla studentów. Ponadto uczą operowania aparatem głosowym

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 5 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Workshops participation 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń przygotowanie konspektu zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004
K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994
Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Istnieje obowiązek uczestnictwa w ćwiczeniach. Nieobecność – tylko usprawiedliwiona -musi być odrobiona w sposób uzgodniony z prowadzącym