Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium przejściowe I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-208-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi gromadzić i przekazywać najnowsze informacje na temat reprezentowanej dziedziny naukowej GK3A_K01 Presentation
M_K002 Posiada podstawową umiejętność pracy w zepole badawczym, oraz rozumie podstawy odpowiedzalność związanej z działalnosci naukową GK3A_K02, GK3A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badan naukowych w ramach swojej dziedziny GK3A_U02, GK3A_U01 Presentation
M_U002 Student ma podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych GK3A_U02, GK3A_U01, GK3A_U03 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji i publikacji wyników badań naukowych GK3A_W04, GK3A_W02, GK3A_W01 Presentation
M_W002 Student posiada wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych oraz swojej specjalności GK3A_W02 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi gromadzić i przekazywać najnowsze informacje na temat reprezentowanej dziedziny naukowej - - - - - - - - - + -
M_K002 Posiada podstawową umiejętność pracy w zepole badawczym, oraz rozumie podstawy odpowiedzalność związanej z działalnosci naukową - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badan naukowych w ramach swojej dziedziny - - - - - - - - - + -
M_U002 Student ma podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji i publikacji wyników badań naukowych - - - - - - - - - + -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych oraz swojej specjalności - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 15 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie (zal.) na podstawie przygotowanej prezentacji, opinii opiekuna (promotora), uczestnictwa w seminariach wydziałowych (prezentacje też i zakresu otwieranych prac doktorskich i habilitacyjnych)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura z zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej-zalecana przez Opiekuna/Promotora

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe Opiekunów/Promotorów dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=5&odR=0&doR=2016

Additional information:

None