Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dydaktyczna III
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-303-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posługiwanie się sprzętem komputerowym i adiowizualnym GK3A_U03
M_U002 Umiejętność pracy z zespołem GK3A_U04
M_U003 Umiejętność przekazywania wiedzy odbiorcom GK3A_U03
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych GK3A_W03, GK3A_W02 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posługiwanie się sprzętem komputerowym i adiowizualnym - - - - - - + - - - -
M_U002 Umiejętność pracy z zespołem - - - - - - + - - - -
M_U003 Umiejętność przekazywania wiedzy odbiorcom - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Nabywanie umiejętności i praktyki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych pracowników dydaktycznych.
2. Przygotowanie konspektów prowadzonych przedmiotów
3. Przegląd literaturowy wiedzy z zakresu realizowanych tematów
4. Przygotowanie projektów i tematów realizowanych samodzielnie przez studentów na zajęciach projektowych i laboratoryjnych
5. Przygotowanie tematyki sprawdzianów wiedzy (kartkówki i kolokwia)
6. Poprawianie i ocena sprawdzianów wiedzy
7. Samoocena skuteczności i i umiejętności przekazywania wiedzy studentom na prowadzonych samodzielnie zajęciach

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Completion of practical placements 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Hospitacje doświadczonych pracowników dydaktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Doskonalenie dydaktyczne I i II

Recommended literature and teaching resources:

Literatura polecana przez opiekunów/promotorów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe opiekunów/promotorów, dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl

Additional information:

None