Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyczne modelowanie procesów i zjawisk V
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-502-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi prowadzić dyskusję nt. osiągnięć wybitnych uczonych. GK3A_W03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Doktorant potrafi zaprezentować sylwetkę wybranego uczonego w kontekście historycznym, z uwypukleniem największych osiągnięć naukowych i twórczych cech osobowościowych. GK3A_U02 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Doktorant potrafi przeprowadzić analizę dorobku polskich uczonych oraz umiejętnie przekazuje wiedzę na ten temat. GK3A_W02 Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Doktorant opanuje wiedzę nt. znajomości sylwetek i osiągnięć prezentowanych przedstawicieli nauki polskiej. GK3A_W03, GK3A_W02, GK3A_W01 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi prowadzić dyskusję nt. osiągnięć wybitnych uczonych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi zaprezentować sylwetkę wybranego uczonego w kontekście historycznym, z uwypukleniem największych osiągnięć naukowych i twórczych cech osobowościowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi przeprowadzić analizę dorobku polskich uczonych oraz umiejętnie przekazuje wiedzę na ten temat. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant opanuje wiedzę nt. znajomości sylwetek i osiągnięć prezentowanych przedstawicieli nauki polskiej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Matematyczne modelowanie procesów i zjawisk

Prezentacje sylwetek polskich uczonych – przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 35 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się: prezentacja multimedialna oraz obecność i aktywność podczas zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie poprzedniego semestru zajęć z tego samego przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Borucki M., "Wielcy zapomniani Polacy, którzy zmienili świat", Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2015.
2. Penrose R., “Droga do rzeczywistości”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
3. Wróblewski A.K., Zakrzewski J.A., „Wstęp do fizyki”, PWN, Warszawa 1984.
4. Urbanek M., “Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna”, ISKRY, Warszawa 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

wykaz publikacji dostępny pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/piwowarski-wieslaw-01876

Additional information:

Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, dyskusja, kolokwium weryfikacyjne