Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Filozofia
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-505-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Widzi konieczność rozwijania swoich kompetencji społecznych czerpiąc z myśli filozoficznej GK3A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umiejętność poszerzania swojej wiedzy na podstawie badan literaturowych GK3A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Umiejętność wyrażania myśli filozoficznej w zakresie prezentowanym podczas zajęć GK3A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu filozofii prezentowego podczas zajęć GK3A_W01 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Widzi konieczność rozwijania swoich kompetencji społecznych czerpiąc z myśli filozoficznej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność poszerzania swojej wiedzy na podstawie badan literaturowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność wyrażania myśli filozoficznej w zakresie prezentowanym podczas zajęć - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu filozofii prezentowego podczas zajęć - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Przedmiot filozofia składa się z 15 tematów wykładów dotyczących filozofii antycznej, średniowiecznej, nowożytnej oraz współczesnej, w których nacisk

Plan 2-godzinnych cykli wykładów:
I. podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju myśli filozoficznej w Europie i na świecie:
ontologia, epistemologia, aksjologia, metodologia bań naukowych,
II. podstawowy problem myślenia filozoficznego: spór stanowisk realistycznych z idealistycznymi w
filozofii antycznej, średniowiecznej , nowożytnej i współczesnej,
III. historia rozwoju kosmologii i jej związki z rozwojem doktryn filozoficznych oraz rozwojem nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych,
IV. konteksty odkrycia, uzasadnienia i uspołecznienia wiedzy naukowej: analiza przykładów historycznych oraz współczesnych,
V. informacja, mediatyzacja i komunikowanie w naukach współczesnych jako źródło innowacyjności w badaniach,
VI. ekofilozofia i zagadnienie rozwoju zrównoważonego w badaniach naukowych,
VII. aksjologiczne podstawy badań naukowych w świetle współczesnej humanistyki

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Completion of a project 45 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in seminar classes 28 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z aktywności na seminarium, prezentacji multimedialnej, rozmowy końcowej, a po otwarciu przewody egzamin doktorski.

Prerequisites and additional requirements:

Elementarna wiedza z nauk humanistycznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka, Warszawa 1983 lub 2000.
2. L. Gawor, Z. Stachowski ( red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz 2006.
3. I. S. Fiut, Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.
4. T. Ferris, Cały ten kram. Raport o stanie wszechświat(ów), Poznań 1999.
5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007.
6. A. Koestler, Lunatycy. Historia zmiennych poglądów na świat, Poznań 2002.
7. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
8. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, wybrane rozdziały z tomu. I, II i III, (kolejne wydania z lat 1at 1980-2000).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. I. S. Fiut,Immanuel Kant a nauki biologiczne, “Kwartalnik filozoficzny” 2006, t. XXIV, s. 137-149.
2. I. S. Fiut,Filozoficzne konsekwencje memetyki. Ku znaturalizowanej koncepcji umysłu, Nowa Krytyka. czasopismo filozoficzne” 2006, nr 19, s. 127-140.
3. I. S. Fiut,Modele myślenia ekofilozoficznego a kwestia rozwoju zrównoważonego, “Ruch Filozoficzny” 2013, t.LXX, s. 23-34.
4. I. S. Fiut,Od etyki pozytywnej do etyki ekofilozoficznej. Poglądy Tadeusza Garbowskiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, s. 181-196.

Additional information:

None