Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wszczęcie przewodu doktorskiego
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-507-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zrozumienie potrzeby rozwoju naukowego i swojego wkładu jako naukowca w dziedzinę wiedzy GK3A_K01, GK3A_K02, GK3A_K03
Skills
M_U001 Posiadanie umiejętności przygotowania publikacji oraz opracowań i ekspertyz naukowych GK3A_U03, GK3A_U04
M_U002 umiejętność pozyskiwania informacji naukowych GK3A_U02, GK3A_U03, GK3A_U01, GK3A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 weryfikacja wiedzy z zakresu prowadzonych badań naukowych będących przedmiotem dysertacji GK3A_W04, GK3A_W02, GK3A_W01, GK3A_W03
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zrozumienie potrzeby rozwoju naukowego i swojego wkładu jako naukowca w dziedzinę wiedzy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiadanie umiejętności przygotowania publikacji oraz opracowań i ekspertyz naukowych - - - - - - - - - - -
M_U002 umiejętność pozyskiwania informacji naukowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 weryfikacja wiedzy z zakresu prowadzonych badań naukowych będących przedmiotem dysertacji - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Additional information
Method of calculating the final grade:

seminarium z prezentacją tez i założeń pracy doktorskiej

Prerequisites and additional requirements:

przygotowanie materiału niezbędnego do wszczęcia przewodu doktorskiego

Recommended literature and teaching resources:

literatura zgodnie z zaleceniami opiekuna naukowego/promotora pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

publikacje naukowe opiekunów naukowych dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None