Semester 1, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-107-GG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
DGK-2-108-GG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
DGK-2-109-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-110-GG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-111-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-112-GG-s 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 2
-

Foreign Language

 
DGK-2-106-GG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Mathematics

 
DGK-2-101-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-103-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semester 2, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-204-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGK-2-205-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-206-GG-s 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-207-GG-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-2-208-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-209-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-210-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-301-GG-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-302-GG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Thesis

 
DGK-2-304-GG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+