Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informaton Systems on Anthropogenic Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-206-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malinowska Agnieszka (amalin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi wyciągać wnioski ogólnospołeczne z prowadzonych analiz i formułować ogólne spostrzeżenia i raporty dla lokalnych społeczności GK2A_K02 Case study,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi budować i wykorzystywać zasoby systemów informacji przestrzennej w odniesieniu do wektorowych i rastrowych modeli danych typowych dla terenów górniczych GK2A_U07 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 potrafi wykonywać analizy przestrzenne i stosować różne technologie przetwarzania wyników analiz celem oceny zagrożenia obiektów i infrastruktury na terenach podlegających przekształceniom terenu GK2A_U17, GK2A_U07 Test,
Case study,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna zasady wykonywania analiz i ocen zagrożeń terenów górniczych oraz potrzeby wynikające z przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie ich wykonywania GK2A_W07, GK2A_W06 Test,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi wyciągać wnioski ogólnospołeczne z prowadzonych analiz i formułować ogólne spostrzeżenia i raporty dla lokalnych społeczności - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi budować i wykorzystywać zasoby systemów informacji przestrzennej w odniesieniu do wektorowych i rastrowych modeli danych typowych dla terenów górniczych - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonywać analizy przestrzenne i stosować różne technologie przetwarzania wyników analiz celem oceny zagrożenia obiektów i infrastruktury na terenach podlegających przekształceniom terenu - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady wykonywania analiz i ocen zagrożeń terenów górniczych oraz potrzeby wynikające z przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie ich wykonywania - - + + - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Kontrola i ocena jakości danych w procesie uzupełniania wektorowego zasobu bazy danych przestrzennych dla celów analiz zagrożenia na terenie górniczym. Analizy przestrzenne dla celów ochrony terenu górniczego i oceny zagrożenia obiektów budowlanych

Project classes:

Poznanie nowego środowiska platformy systemowej GIS oraz jego funkcjonalności w aspekcie wykonywanych prac: projektowania architektury bazy danych, budowy zasobu danych, analiz i raportów. Poznanie funkcji raportów graficznych i ich możliwości

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceną z kolokwiów i kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

dopuszczalna jest nieobecność w czasie max 2 zajęć

Recommended literature and teaching resources:

1. Gaździcki J.: Systemy Informacji Przestrzennej. Wyd. Państw. Przeds. Wyd. Kartograficznych, Warszawa-Wrocław 1990.
2. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
3. Werner P.: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Wyd. Jark, Warszawa 2004
4. El-Sheimy N., Valeo C., Habib A.: Digital terrain modeling. Aquisition, Manipulation and applications. Artech House, Boston-London, 2005.
5. Davis D.E.: GIS dla każdego. Mikom, Warszawa 2004.
6. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

7. Czasopismo geoinformatyczne: http://www.geoinformatics.com/asp/default.asp?language=1
8. Portale: http://www.geoplace.com,
http://www.opengeospatial.org/standards/ct,
http://gislounge.com/ll/canadianresources.shtml,
http://www.ucgis.org/
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/,
http://www.gisdevelopment.net/
9. Firmy/Programy GIS:
ILWIS: http://www.itc.nl/ilwis/,
Quantum: http://qgis.org/,
Intergraph: http://www.intergraph.com/global/pl/,
ESRI: http://www.esripolska.com.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None