Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Risk Management on the Threatened Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-208-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malinowska Agnieszka (amalin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z metod oceny zagrożenia na terenach górniczych. GK2A_K01, GK2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oceny zagrożenia na terenach górniczych. GK2A_U19, GK2A_U18, GK2A_U17 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi obronić zaprezentowane stanowisko dotyczące zaproponowanej metody oceny ryzyka na terenach górniczych. GK2A_U19, GK2A_U12 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem GK2A_W06, GK2A_W09 Project
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagrożeń na terenach górniczych. GK2A_W07, GK2A_W06, GK2A_W09 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z metod oceny zagrożenia na terenach górniczych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oceny zagrożenia na terenach górniczych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obronić zaprezentowane stanowisko dotyczące zaproponowanej metody oceny ryzyka na terenach górniczych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagrożeń na terenach górniczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Ryzyko i estymacja zagrożenia na terenach górniczych

Wprowadzenie do teorii ryzyka w aspekcie ochronny terenów zagrożonych.
Omówienie przyczyn występowania zagrożenia oraz jego wpływu na obiekty powierzchniowe ze szczególnym uwzględnieniem ich wrażliwości.
Omówienie pojęcia niepewności:
-epistemologiczna
-lingwistyczna
Postrzeganie zjawisk, decyzje a niepewność.
Ocena ryzyka a wrażliwość obiektów.
Przedstawienie podstaw teorii rozmytych. Wprowadzenie do wnioskowania rozmytego w identyfikacji zagrożenia.
Ocena zagrożenie generowanego przez czynne kopalnie podziemne i odkrywkowe:
 deformacje ciągłe,
 deformacje nieciągłe,
 zmiany poziomu wód gruntowych,
 wstrząsy,
 dodatkowe czynniki zwiększające zagrożenie.
Omówienie problematyki zagrożenia generowanego przez kopalnie zamknięte, problem starego płytkiego kopalnictwa. Problem podnoszenia poziomu wód gruntowych i ich skutki.

Laboratory classes:
Projektowanie estymacji ryzyka na terenach górniczych

Zastosowanie prostych metod oceny ryzyka w analizach zagrożenia na terenach przekształconych.
Wykorzystanie modeli rozmytych do oceny ryzyka wystąpieniem szkody górniczej w obiektach kubaturowych.
Praktyczne zastosowanie wybranych metod prognostycznych na realnych przykładach z dziedziny ochrony terenów górniczych.
Realizacja projektów z zastosowaniem Matlab, Modez, Surfer, Geomedia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 15 h
Participation in auditorium classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in study tours 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią ważoną z:
-ocen z ćwiczeń,
-ocen projektów realizowanych samodzielnie,
-ocen za aktywność na zajęciach,
-ocen za prezentację proponowanych rozwiązań.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu GIS i metod prognozowania deformacji ciągłych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Autor Popiołek, Edward (1939- ).
Tytuł Ochrona terenów górniczych / Edward Popiołek.
Adres wyd. Kraków : Wydawnictwo AGH, 1989.

2. Autor Kwiatek, Jerzy (1932-2010).
Tytuł Obiekty budowlane na terenach górniczych / Jerzy Kwiatek.
Adres wyd. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002.

3. GIS Teoria i praktyka . P.A. Longley et all. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 r.

4. Tytuł Poradnik hydrogeologa / [red. nauk. Stanisław Turek ; aut.: Jan Dowgiałło].Adres wydawniczy Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1971.

5.Autor Drozdowski, Piotr (nauki techniczne).
Tytuł Wprowadzenie do MATLAB-a / Piotr Drozdowski.
Adres wyd. Kraków : Politech. Krakowska, 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None