Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Seminar
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-303-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi w sposób świadomy korzystać z wiedzy nabytej w czasie studiów; ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz rozumie celowość współpracy w ramach zadań inżynierskich. Posiada świadomość i potrafi korzystać z ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do prac własnych i korzystania z osiągnięć innych GK2A_K02, GK2A_K01 Review of a thesis,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi opracować tezy i sporządzić skorowidz i plan pracy dyplomowej; potrafi zrealizować eksperymenty empiryczne i podsumować ich wyniki. GK2A_U03 Presentation,
Review of a thesis,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi zredagować pracę dyplomową oraz przygotować i zaprezentować jej tezy GK2A_U01, GK2A_U03 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia podstaw wiedzy, planowania eksperymentów, pozyskiwania informacji literaturowych oraz zasady tworzenia i redakcji pracy dyplomowej GK2A_W03, GK2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi w sposób świadomy korzystać z wiedzy nabytej w czasie studiów; ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz rozumie celowość współpracy w ramach zadań inżynierskich. Posiada świadomość i potrafi korzystać z ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do prac własnych i korzystania z osiągnięć innych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opracować tezy i sporządzić skorowidz i plan pracy dyplomowej; potrafi zrealizować eksperymenty empiryczne i podsumować ich wyniki. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zredagować pracę dyplomową oraz przygotować i zaprezentować jej tezy - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia podstaw wiedzy, planowania eksperymentów, pozyskiwania informacji literaturowych oraz zasady tworzenia i redakcji pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

zapoznanie się z istotą pracy dyplomowej, jej celem oraz zasadami tworzenia; analiza i dyskusja przypadków; skład pracy; analiza tematu pracy; studium literaturowe; cel eksperymentu; zasady dokumentacji wyników badań; zasady redakcji pracy; szablon; ochrona własności intelektualnej; prezentacja

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 47 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

obecność na zajęciach (max 2 nieobecności); aktywność w dyskusjach w czasie zajęć; wykonanie recenzji i prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None