Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-109-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy GK2A_K01
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii GK2A_U08
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu pozyskiwania danych satelitarnych GNSS, modelowania i wizualizowania danych przestrzennych oraz ich zmian w czasie GK2A_W06
M_W002 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analiz szeregów czasowych przydatną do rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii GK2A_W01
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu pozyskiwania danych satelitarnych GNSS, modelowania i wizualizowania danych przestrzennych oraz ich zmian w czasie + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analiz szeregów czasowych przydatną do rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Protokół komunikacji NMEA,
Format orbity precyzyjnej sp3 satelitów GNSS,
Konfiguracja pracy odbiornika GNSS,
Wizualizacja wybranych danych rejestrowanych przez odbiornik GNSS,
Ruch satelity w układzie ziemskim,
Ruch satelity w układzie quasi-inercjalnym,
Współrzędne horyzontalne satelitów w funkcji czasu,
Identyfikacja nieciągłości w szeregach czasowych współrzędnych,
Okresowe zmiany współrzędnych w szeregach czasowych,
Filtrowanie i wygładzanie sygnałów,
Analiza spektralna,
Wyznaczenia autonomiczne, RTK i PPP współrzednych z wykorzystaniem GPS i GLONASS.

Laboratory classes:

Wykorzystanie komunikatow w formacie NMEA do monitorowania pracy odbiornika GNSS,
Orbita precyzyjna w formacie sp3 dla satelitów GPS i GLONASS,
Wyznaczenie trajektorii satelitów w układzie ziemskim,
Wyznaczenie trajektorii satelitów w układzie quasi-inercjalnym,
Analiza współrzędnych horyzontalnych satelitów GPS i GLONASS w funkcji czasu,
Wizualizacja współrzędnych horyzontalnych satelitów,
Identyfikacja nieciągłości w szeregach czasowych współrzędnych,
Wyzanczanie parametrów okresowych zmian współrzędnych w szeregach czasowych,
Filtrowanie sygnałów,
Wykorzystanie transformacji Fouriera do analizy szeregów czasowych współrzędnych,
Porównanie wyznaczeń współrzednych metodami RTK i PPP RT z wykorzystaniem GPS i GLONASS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia z prac projektowych wykonywanych w trakcie zajęć

Prerequisites and additional requirements:

znajomość treści przedmiotów geodezja wyższa i astronomia oraz geodezja satelitarna i zintegrowana

Recommended literature and teaching resources:

1. Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, ISBN: 978-83-206-1640-8
2. Opis formatu orbity precyzyjnej sp3
3. Opis formatu NMEA dla odbiorników GNSS
4. Matlab – podstawy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None