Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z geomatyki
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-111-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi przekazać wyniki przeprowadzonych eksperymentów w sposób przejrzysty i zrozumiały GK2A_K02 Report
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty pomiarowe GK2A_U05 Report
M_U002 potrafi ocenić przydatność wybranych techik pomiarowych do określonych zastosowań GK2A_U12 Report
Knowledge
M_W001 Zna podsatwowe klasyczne i satelitarne matody i techniki pomiarowe wykorzystywane w pracach geodezynych GK2A_W05 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi przekazać wyniki przeprowadzonych eksperymentów w sposób przejrzysty i zrozumiały - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty pomiarowe - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność wybranych techik pomiarowych do określonych zastosowań - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podsatwowe klasyczne i satelitarne matody i techniki pomiarowe wykorzystywane w pracach geodezynych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. założenie sieci pomiarowej
2. pomiar w trybie RTK
3. pomiar w trybie nawigacyjnym
4. opracowanie wyników pomiarów
5. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena na podstawie aktywności na zajęciach i operatu dokumentującego wykonane prace

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None