Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-204-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kozioł Krystian (krystian.koziol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kozioł Krystian (krystian.koziol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu metod pozyskiwania i przetwarzania geodanych GK2A_K01, GK2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Essay,
Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się różnymi formatami geodanych, integrować geodane, zaprogramować automatyczne procesy przetwarzania geodanych. GK2A_U06, GK2A_U04, GK2A_U07, GK2A_U09, GK2A_U08, GK2A_U01, GK2A_U12, GK2A_U18, GK2A_U19, GK2A_U05 Activity during classes,
Examination,
Essay,
Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_U002 Zna geoportale map referencyjnych oraz standardy sieciowe usług geoinformacyjnych dotyczące udostępniania danych rastrowych WMS (Web Map Service), danych wektorowych WFS (Web Feature Sevice) oraz stanard GML (Geogrphy Markup Language). Zna światowy standard formatu zapisu danych geograficznych, niezależny od oprogramowania i sytemu operacyjnego komputera. GK2A_U04, GK2A_U08, GK2A_U03, GK2A_U01, GK2A_U05, GK2A_U02 Activity during classes,
Test,
Project,
Report,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu analiz przestrzennych, formatów i modeli danych, składni języka zapytań SQL, składni języka programowania Python GK2A_W05, GK2A_W03, GK2A_W08, GK2A_W07, GK2A_W06, GK2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Essay,
Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu metod pozyskiwania i przetwarzania geodanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się różnymi formatami geodanych, integrować geodane, zaprogramować automatyczne procesy przetwarzania geodanych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Zna geoportale map referencyjnych oraz standardy sieciowe usług geoinformacyjnych dotyczące udostępniania danych rastrowych WMS (Web Map Service), danych wektorowych WFS (Web Feature Sevice) oraz stanard GML (Geogrphy Markup Language). Zna światowy standard formatu zapisu danych geograficznych, niezależny od oprogramowania i sytemu operacyjnego komputera. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu analiz przestrzennych, formatów i modeli danych, składni języka zapytań SQL, składni języka programowania Python + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Digitalizacja: Digitalizacja ekranowa (wektoryzacja) automatyczna i półautomatyczna (przygotowanie obrazów rastrowych do wektoryzacji, algorytmy wektoryzacji automatycznej) Konwersja (formatu i modelu danych, raster-wektor, transformacje współrzędnych): Zastosowania narzędzi GIS w przekształcaniu formatów danych oraz zmiany modelu danych (wektor, TIN, GRID). Metody transformacji istniejących danych wektorowych i rastrowych o określonej georeferencji do wybranych układów współrzędnych z wykorzystaniem narzędzi GIS. NMT i jego pochodne: hydrografia i hydrologia, morfometria ternu, widoczność i insolacja. Składania i programowanie w języku Python. Zastosowanie Języka Python w analizach przestrzennych.

Project classes:

Wektoryzacja automatyczna i półautomatyczna.
Przygotowanie obrazów rastrowych do wektoryzacji,
Zmiana formatu i modelu danych: raster-wektor, Wektor – TIN, TIN – RASTER, TIN – GRID, WEKTOR – GRID.
Metody transformacji istniejących danych wektorowych i rastrowych o określonej georeferencji do wybranych układów współrzędnych z wykorzystaniem narzędzi GIS (ARCGIS, GEOMEDIA, QGIS, SAGA).
NMT i jego pochodne:
hydrografia i hydrologia,
morfometria ternu,
widoczność i insolacja.
Wykonanie projektów w różnym oprogramowaniu GIS porównanie algorytmów, ocena niepewności przetwarzania.

Składania i programowanie w języku Python.
Zastosowanie Języka Python w analizach przestrzennych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Uporządkowana wiedza z zakresu kartografii matematycznej, geowizualizacji kartograficznej, systemów informacji przestrzennej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None