Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applications of Mathematics
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-101-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piwowarski Wiesław (piwowar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi modelować matematycznie wybrane procesy. GK2A_U11, GK2A_U08 Activity during classes
M_U002 Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy rozważanego procesu. GK2A_U08, GK2A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student opanuje wiedze dotyczącą zastosowań matematyki do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjno-przemysłowej GK2A_W01, GK2A_W09 Test
M_W002 Student opanuje wiedze dotyczącą zastosowań matematyki do rozwiązywania zagadnień z geodezji górniczej GK2A_W01, GK2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi modelować matematycznie wybrane procesy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy rozważanego procesu. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student opanuje wiedze dotyczącą zastosowań matematyki do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjno-przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student opanuje wiedze dotyczącą zastosowań matematyki do rozwiązywania zagadnień z geodezji górniczej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawowe pojęcia i metody analizy numerycznej

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych pojęć i metod numerycznego rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych.
Badania zależności zachodzących między zmienną zależną (objaśnianą), a zespołem zmiennych niezależnych
- Ważona metoda najmniejszych kwadratów.
- Test jednorodności wielu wariancji.
- Prognozowanie na podstawie regresji liniowej.
- metody NIR Fishera, HSD Tukey’a
- Nieliniowe funkcje regresji sprowadzalne do liniowych zagadnień (3 h)

Auditorium classes:
Modelowanie i analiza pola przemieszczeń

Modele matematyczne do badania przemieszczeń Podstawowe założenia i rozwiązania odpowiednich sformułowań. Pochodna kierunkowa i gradient. Przestrzeń styczna, ekstrema warunkowe.
Przykłady wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu i interpretowaniu procesów inżynierskich.
Zastosowanie równań różniczkowych do opisu zmian powierzchni terenu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uzależniona będzie od wyników kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności studenta na ćwiczeniach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
1. Patrick Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
2. G.R. Grimmett, D.R. Stirzaker, Probability and Random Processes. Oxford Science Publications, Oxford 1995
3. Z. Palka, A. Ruciński. Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej. WNT,1996.
4. R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series. Wiley-Interscience, New York 2002
5. Rudin W.: Analiza funkcjonalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None