Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Seminar
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-304-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny GK2A_K01 Diploma thesis preparation
M_K002 Potrafi przedstawić i wytłumaczyć innym cel i wyniki swojej pracy. GK2A_K02 Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i rozwiązać zadanie inżynierskie GK2A_U19, GK2A_U16 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i wnioski GK2A_W08, GK2A_W09 Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi przedstawić i wytłumaczyć innym cel i wyniki swojej pracy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i rozwiązać zadanie inżynierskie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i wnioski - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

 Tematy prac dyplomowych i sposoby ich wykonania; zbieranie informacji o nieruchomościach, statystyczna analiza baz danych, analiza rynku nieruchomości, weryfikacja hipotez statystycznych.
 Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości:
 Mienie jako kategoria prawa cywilnego. Nieruchomość jako składnik mienia. Definicje nieruchomości. Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego.
 Gospodarka mieszkaniowa:
 Polityka mieszkaniowa Państwa. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nieruchomości lokalowe. Odrębna Własność lokali w świetle przepisów ustawy o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe. Ustanawianie odrębnej własności lokali. Towarzystwa budownictwa społecznego. Ochrona praw lokatorów.
 Prawo spółdzielcze:
 Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwość. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrz spółdzielcze. Spółdzielcze prawa do nieruchomości. Przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości.
 Wycena podmiotów gospodarczych
 Metody masowej wyceny
 Doradztwo na rynku nieruchomości
 Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 Sztuka argumentowania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z efektów realizowanych w podczas pisania pracy dyplomowej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None