Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of Law for Surveyors
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-204-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kwartnik-Pruc Anita (akwart@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kwartnik-Pruc Anita (akwart@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trembecka Anna (trembec@agh.edu.pl)
dr inż. Puniach Edyta (epuniach@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student ma świadomość aktualnego stanu prawnego oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GK1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U002 Student potrafi wskazać prawidłowy tryb realizacji wybranych postępowań geodezyjno-prawnych. GK1A_W06 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu praw rzeczowych związanych z nieruchomościami. GK1A_K03, GK1A_U04, GK1A_W04, GK1A_W06 Examination
M_W002 Student zna podstawy prawne wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych GK1A_U04, GK1A_W06 Activity during classes,
Test
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat gospodarowania nieruchomościami publicznym. GK1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student ma świadomość aktualnego stanu prawnego oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi wskazać prawidłowy tryb realizacji wybranych postępowań geodezyjno-prawnych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu praw rzeczowych związanych z nieruchomościami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy prawne wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat gospodarowania nieruchomościami publicznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Prawa rzeczowe

  Prawo własności, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe. Nabywanie i utrata praw rzeczowych.

 2. Podstawy gospodarowania nieruchomościami publicznymi

  Zasoby nieruchomości. Wybrane zagadnienia gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

 3. Prawo zobowiązań

  Podstawowe pojęcia. Wybrane umowy nazwane.

Auditorium classes:
 1. Podstawy wykonywania prac geodezyjnych

  Podstawy prawne wykonawstwa geodezyjnego. Struktura Państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. Procedura zgłaszania prac geodezyjnych, kompletowanie operatów.

 2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

  Zasady gromadzenia, prowadzenia i udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 3. Rozgraniczanie nieruchomości

  Procedura administracyjnego postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

 4. Podział nieruchomości

  Procedura administracyjnego postępowania o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 70% egzamin, 30% zaliczenie z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza humanistyczna oraz podstawy geodezji i kartografii.

Recommended literature and teaching resources:

Z. Śmiałowska – Uberman: Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów
Z. Śmiałowska – Uberman: Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz
A.Sikora: Vademecum prawne geodety
St. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego
Kodeksy: kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego.
Inne ustawy i rozporządzenia podane w toku wykładów i ćwiczeń.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None